Zamówienia publiczne

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie przez Zamawiającego w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7”.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ docx Docx
espd-request.zip Zip
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Zadanie nr 1 Mistrzowski Saksofon sopranowy Selmar nowy instrument model „Serie III” GG lub równoważny z futerałem.

Zadanie nr 2 Mistrzowski saksofon t6enorowy Selmer nowy instrument model „Serie III” GG lub równoważny z futerałem.

Zadanie nr 3 Flet altowy YAMAHA YFL-A421 nowy instrument  lub równoważny nowy z futerałem.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ docx Docx
espd-request  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierzz

 

Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Docx
espd-request  Zip
Sprostowanie Pobierz
Zmiany w SIWZ Pobierz
Modyfikacja SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa 2 fortepianów wraz z ławami fortepianowymi oraz 1 marimby wraz z kompletem pokrowców dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ Docx Docx
espd-request  Zip
Sprostowanie Pobierz
Zmiany w SIWZ Pobierz
Informacja otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Wykonanie przebudowy pomieszczeń po dawnym bufecie na pomieszczenia biurowe oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOCX
Dokumentacja ZIP
Umowy i załączniki ZIP
Informacja  z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
Dostawa fortepianu koncertowego Kawai

 

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ doc DOC
espd-request Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz

Realizacja zadań szkoleniowych i wizyt studyjnych oraz prowadzenie analiz z konsultacji z pracodawcami w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Opracowanie i wdrożenie systemu klasy Learning Management System („LMS”) dla realizacji zadań w ramach projektu.pn. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120).

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy  absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC DOC
Informacji z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty usługę konsultacji w zakresie wprowadzenia metodologii lean  anagement w uczelni. Powyższa usługa będzie realizowana w ramach programu pod nazwą:  „AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci”. Zaproszenie       Pobierz

: Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ w formacie DOC DOC
Edytowalny JEDZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu ofert Pobierz

 

Zapytanie ofertowe Na wycinkę i usunięcie drzew, krzewów i szuwarów kolidujących z budową nowego budynku dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11

Zapytanie Pobierz
Mapa 1 Pobierz
Mapa2 Pobierz

Usługa obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalności Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Wyjaśnienie postanowień  SIWZ Pobierz
 Zmiana terminu składania ofert na obsługę prawną Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

 

Dostawa 3 fortepianów wraz z ławami fortepianowymi dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ OCD
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa nowego fortepianu koncertowego Kawai  dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ Pobierz
Informacja Zamawiającego na temat złożonych ofert  (pobierz plik)
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

 

Przygotowanie autorskiego pakietu szkoleń na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
Zmiany  w SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Usługa obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalności  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zamówienie udzielane w 3 częściach.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ  DOC
Formularz JEDZ  DOC
Informacja otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Formularz JEDZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

AKADEMIA MUZYCZNA IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY  ogłasza sprzedaż   w drodze trzeciego publicznego przetargu pisemnego składników rzeczowego majątku ruchomego

 

Ogłoszenie Pobierz
Formularz  oferty na zakup DOC
Opisy instrumentów ZIP
Wyniki trzeciego publicznego przetragu Pobierz

 

 • Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

 

 • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Oświadczenie wykonawcy DOC
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

.

 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie
Pobierz
SIWZ
Pobierz
SIWZ
DOC
Informacja o zmianie ogłoszenia
Pobierz
Zmiana w SIWZ
Pobierz
informacja z otwarcia ofert na dostawę instrumentów
Pobierz
Oświadczenie wykonawcy
DOC
Informacja o wyborze najlepszej oferty
Pobierz
 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Pobierz
Zmiana w SIWZ
Pobierz
Unieważnienie przetargu
Pobierz
 • Informacja o sprzedazy instrumentów w drodze publicznego przetargu pisemnego
Ogłoszenie PDF
Formularz  oferty DOC
 Opisy instrumentów ze zdjęciami  ZIP
 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załacznik Pobierz
Informacja o zmianach w zamówieniu Pobierz
Informacja o unieważnieniu przetargu Pobierz
 • Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załącznik Pobierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (pobierz)

 • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załącznik Pobierz

Unieważnienie postępowania (pobierz)

 • Zapytanie na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20 Zaproszenie do złożenia oferty    Pobierz
 • Zapytanie na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku rektoratu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowckiego 7 Zaproszenie do złożenia oferty     Pobierz

 

 • Usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF
Informacja  z otwarcia ofert PDF
 • Usługa koordynacji realizacji sieci współpracy zagranicznej w projekcie w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120) pn.: Sztuka doskonałości  – rozwój potencjału artystycznego i badawczego  Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Zaproszenie PDF
Formularz ofertowy DOC
 • Usługa koordynacji realizacji projektu w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120) pn. : Sztuka doskonałości  – rozwój potencjału artystycznego i badawczego  Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Zaproszenie PDF
Formularz ofertowy DOC
 • Usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych
Ogłoszenie  PDF
SIWZ  PDF
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o unieważnieniu przetargu PDF
 • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu.
Ogłoszenie PDF
SIWZ DOC DOC PDF
Espd-request ZIP
Informacja o unieważnieniu przetargu PDF
 • Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie serwisu internetowego skierowanego do szerokiej grupy odbiorców- pn. „Forum Akademicko-Naukowego” w ramach projektu pt. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”
  Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
   
 • Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie serwisu internetowego skierowanego do szerokiej grupy odbiorców- pn. „Forum Akademicko-Naukowego” w ramach projektu pt. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
Informacja o unieważnieniu zaproszenia do złożenia ofert Pobierz
 • Zaproszenie do złożenia oferty na usługi w zakresie serwisowania oprogramowania finansowo-księgowego Enova
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert Pobierz
Odpowiedzi na pytania Pobierz
 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 7
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Staszica 3
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
 • Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
Przedmiar zerowy Pobierz

 

 • Remont parkingu – Bydgoszcz, ul.Warmińskiego 13
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
 • Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych

 

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz
 • Wykonanie i rejestracja utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykładów do e-materiałów dla przedmiotów: kształcenie muzyki i historia muzyki
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
 Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

 

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szwalbego
Ogłoszenie Pobierz

 

 • Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
  Ogłoszenie Pobierz
  SIWZ Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert Pobierz
  Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz
  Unieważnienie postępowania Pobierz

 

 • Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
 • Ogłoszenie Pobierz
  SIWZ Pobierz
  Ogłoszenie – modyfikacja Pobierz
  SIWZ – modyfikacja Pobierz
  Ogłoszenie – modyfikacja 2 Pobierz
  SIWZ – modyfikacja 2 Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert Pobierz
  Unieważnienie przetargu Pobierz

 

 • Wykonanie i rejestracja utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-materiałów,dla przedmiotów: kształcenie muzyki  oraz historia muzyki

 

Ogłoszenie Pobierz
Specyfikacja Pobierz

 

 • Opracowanie materiałów merytoryczny do produkcji e-materiałów dydaktycznych wraz scenariuszami  ćwiczeń dla przedmiotów kształcenie muzyki oraz historia muzyki
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF

 

 • Wykonanie i rejestracja utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-materiałów,dla przedmiotów: kształcenie muzyki  oraz historia muzyki

 

Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF

 

 • Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla studentów i pedagogów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Informacja  z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym PDF
Ogłoszenie o zamówieniu PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetragowym PDF

 

 • Realizacja projektu Nr POIS 01.03.01-00-0121/16 Tytuł:Termomodernizacja budynków rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zadanie nr 2 Budynek B- Biblioteka wymiana drzwi wejściowych D 1
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
 • Informacja o otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych na ,,Uslugę wykonania i rejestracji utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-material6w dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki” oraz na „Uslugę opracowania materialów merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznych wraz ze scenariuszami  ćwiczeń dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki.”
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykonanie i rejestracja PDF
Informacha i wyborze najkorzystniejszej oferty – produkcja materiałów PDF

 

 • Przetarg na ,,Uslugę wykonania i rejestracji utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-material6w dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki”
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF DOC
Odpowiedzi na zapytania PDF

 

 • Przetarg na „Uslugę opracowania materialów merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznych wraz ze scenariuszami  ćwiczeń dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki.”
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF DOC
Odpowiedzi na zapytania PDF
 • Roboty remontowe w budynkach Akademii

ul. Staszica 5 pdf ul. Warmińskiego 13 pdf

 • Dostawa i montaż jednego fortepianu model C5X YAMAHA model lub rówwnoważnego oraz ośmiu pianin model B3E PE YAMAHA lub równoważnych dla studentów i nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

 

 1. Warunki zamówienia w przetargu na zakup biletów lotniczych, 21.04.2016 Informacja o wyborze oferty Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy
Pismo przewodnie: odwołanie – czerwiec 2016 Pobierz
Odwołanie – czerwiec 2016 Pobierz
Wyniki konkursu Pobierz
Lista prac konkursowych Pobierz
Zaposzenie na ogłoszenie wyników Pobierz
Pismo przewodnie do odwołania Pobierz
Odwołanie Pobierz
Polisa ubezpieczeniowa- odpowiedź Pobierz
Regulamin konkursu Pobierz
Materiały do projektowania Pobierz
Załączniki Pobierz
Formularze Pobierz
Odpowiedź na pytania 18.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 22.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 27.01 Pobierz
Informacja Organizatora Konkursu Pobierz
Mapa – zakres MPZP Pobierz
Odpowiedzi na pytania 9.02 Pobierz
Decyzja o zatwierdzeni dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Pobierz
Dokumentacja geologiczno-inżynierska Pobierz
Odpowiedzi 11.02 Pobierz
Lista ostatecznie dopuszczonych do konkrsu Pobierz
Zawieszenie udzialu Manufaktury Technologicznej Pobierz
Odpowiedzi 22.02 Pobierz
Raster MPZP Pobierz
Odpowiedzi 23.02.16 Pobierz
Odpowiedzi MPZP Pobierz
Odpowiedzi 29.02.16 Pobierz
Nagroda pieniężna Pobierz
Rekomendacja SARP Pobierz
Odpowiedzi 06.03.16 Pobierz
Odpowiedź – termin składania prac Pobierz

Dostawa i montaż jednego fortepianu mistrzowskiego koncertowego YAMAHAUwaga, otwiera nowe okno.

Ogłoszenie pdf SIWZ pdf Zmiana zamówienia pdf Zmiana SIWZ pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

 

Remont elewacji budynków AMFN – ogłoszenie o wyborzeUwaga, otwiera nowe okno.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pokaż plik)

Zamówienia publicze są publikowane w działach, dotyczacych kategorii zamawianych prac, usług czy robót. Lista kategorii w podmenu działu Zmówienia publiczne. Dokumenty do pobrania zapotrzebowanie word