Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji koordynatora nadzoru technicznego z ramienia inwestora w projekcie pn.: Budowa
kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Ogłoszenie  zobacz
SIWZ  pdf
załączniki SIWZ  doc

:Dostawa instrumentów muzycznych dostawa 1 fletu piccolo wraz z futerałem oraz  1 saksofonu klasy mistrzowskiej wraz z futerałem  dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie  Pobierz
SIWZ  Pobierz
SIWZ doc  Doc
 espd-request  zip

 

Realizacja koncertu Paprocki In Memoriam

Zaproszenie  pobierz
Ogłoszenie o wyborze  pobierz

 

Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy inwestycji pod nazwą: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym

Ogłoszenie pdf
SIWZ pdf
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik 2 – wzór umowy pdf
Załącznik 3 – JEDZ zip
Załącznik 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej pdf docx
Załącznik 5 – wykaz osób pdf docx
Załącznik 6 – identyfikator postępowania pdf
Załącznik 7 – oświadczenie podmiotu trzeciego pdf docx
Załącznik 8 – formularz ofertowy pdf 

docx

 FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI  (zobacz)

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie przez Zamawiającego w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7”.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ docx Docx
espd-request.zip Zip
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Zadanie nr 1 Mistrzowski Saksofon sopranowy Selmar nowy instrument model „Serie III” GG lub równoważny z futerałem.

Zadanie nr 2 Mistrzowski saksofon t6enorowy Selmer nowy instrument model „Serie III” GG lub równoważny z futerałem.

Zadanie nr 3 Flet altowy YAMAHA YFL-A421 nowy instrument  lub równoważny nowy z futerałem.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ docx Docx
espd-request  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierzz

Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Docx
espd-request  Zip
Sprostowanie Pobierz
Zmiany w SIWZ Pobierz
Modyfikacja SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa 2 fortepianów wraz z ławami fortepianowymi oraz 1 marimby wraz z kompletem pokrowców dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ Docx Docx
espd-request  Zip
Sprostowanie Pobierz
Zmiany w SIWZ Pobierz
Informacja otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Wykonanie przebudowy pomieszczeń po dawnym bufecie na pomieszczenia biurowe oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOCX
Dokumentacja ZIP
Umowy i załączniki ZIP
Informacja  z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
Dostawa fortepianu koncertowego Kawai

 

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ doc DOC
espd-request Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz

Realizacja zadań szkoleniowych i wizyt studyjnych oraz prowadzenie analiz z konsultacji z pracodawcami w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Opracowanie i wdrożenie systemu klasy Learning Management System („LMS”) dla realizacji zadań w ramach projektu.pn. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120).

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy  absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC DOC
Informacji z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty usługę konsultacji w zakresie wprowadzenia metodologii lean  anagement w uczelni. Powyższa usługa będzie realizowana w ramach programu pod nazwą:  „AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci”. Zaproszenie       Pobierz

: Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ w formacie DOC DOC
Edytowalny JEDZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu ofert Pobierz

Zapytanie ofertowe Na wycinkę i usunięcie drzew, krzewów i szuwarów kolidujących z budową nowego budynku dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11

Zapytanie Pobierz
Mapa 1 Pobierz
Mapa2 Pobierz

Usługa obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalności Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Wyjaśnienie postanowień  SIWZ Pobierz
 Zmiana terminu składania ofert na obsługę prawną Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa 3 fortepianów wraz z ławami fortepianowymi dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ OCD
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa nowego fortepianu koncertowego Kawai  dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ Pobierz
Informacja Zamawiającego na temat złożonych ofert  (pobierz plik)
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

Przygotowanie autorskiego pakietu szkoleń na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
Zmiany  w SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Usługa obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalności  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zamówienie udzielane w 3 częściach.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ  DOC
Formularz JEDZ  DOC
Informacja otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Formularz JEDZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

AKADEMIA MUZYCZNA IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY  ogłasza sprzedaż   w drodze trzeciego publicznego przetargu pisemnego składników rzeczowego majątku ruchomego

 

Ogłoszenie Pobierz
Formularz  oferty na zakup DOC
Opisy instrumentów ZIP
Wyniki trzeciego publicznego przetragu Pobierz
  • Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

 

  • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Oświadczenie wykonawcy DOC
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

.

  • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie
Pobierz
SIWZ
Pobierz
SIWZ
DOC
Informacja o zmianie ogłoszenia
Pobierz
Zmiana w SIWZ
Pobierz
informacja z otwarcia ofert na dostawę instrumentów
Pobierz
Oświadczenie wykonawcy
DOC
Informacja o wyborze najlepszej oferty
Pobierz
  • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Pobierz
Zmiana w SIWZ
Pobierz
Unieważnienie przetargu
Pobierz
  • Informacja o sprzedazy instrumentów w drodze publicznego przetargu pisemnego
Ogłoszenie PDF
Formularz  oferty DOC
 Opisy instrumentów ze zdjęciami  ZIP
  • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załacznik Pobierz
Informacja o zmianach w zamówieniu Pobierz
Informacja o unieważnieniu przetargu Pobierz
  • Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załącznik Pobierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (pobierz)

  • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załącznik Pobierz

Unieważnienie postępowania (pobierz)