Zamówienia publiczne

 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 7
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Staszica 3
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
 • Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
Przedmiar zerowy Pobierz

 

 • Remont parkingu – Bydgoszcz, ul.Warmińskiego 13
Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
 • Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych

 

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz
 • Wykonanie i rejestracja utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykładów do e-materiałów dla przedmiotów: kształcenie muzyki i historia muzyki
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
 Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

 

 

 

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szwalbego
Ogłoszenie Pobierz

 

 • Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
  Ogłoszenie Pobierz
  SIWZ Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert Pobierz
  Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz
  Unieważnienie postępowania Pobierz

 

 • Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
 • Ogłoszenie Pobierz
  SIWZ Pobierz
  Ogłoszenie – modyfikacja Pobierz
  SIWZ – modyfikacja Pobierz
  Ogłoszenie – modyfikacja 2 Pobierz
  SIWZ – modyfikacja 2 Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert Pobierz
  Unieważnienie przetargu Pobierz

 

 • Wykonanie i rejestracja utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-materiałów,dla przedmiotów: kształcenie muzyki  oraz historia muzyki

 

Ogłoszenie Pobierz
Specyfikacja Pobierz

 

 

 • Opracowanie materiałów merytoryczny do produkcji e-materiałów dydaktycznych wraz scenariuszami  ćwiczeń dla przedmiotów kształcenie muzyki oraz historia muzyki
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF

 

 • Wykonanie i rejestracja utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-materiałów,dla przedmiotów: kształcenie muzyki  oraz historia muzyki

 

Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF

 

 • Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla studentów i pedagogów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Informacja  z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym PDF
Ogłoszenie o zamówieniu PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetragowym PDF

 

 • Realizacja projektu Nr POIS 01.03.01-00-0121/16
  Tytuł:Termomodernizacja budynków rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zadanie nr 2 Budynek B- Biblioteka wymiana drzwi wejściowych D 1
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
 • Informacja o otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych na ,,Uslugę wykonania i rejestracji utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-material6w dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki” oraz na „Uslugę opracowania materialów merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznych wraz ze scenariuszami  ćwiczeń dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki.”
Informacja z otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykonanie i rejestracja PDF
Informacha i wyborze najkorzystniejszej oferty – produkcja materiałów PDF

 

 • Przetarg na ,,Uslugę wykonania i rejestracji utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykladów muzycznych do e-material6w dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki”
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF DOC
Odpowiedzi na zapytania PDF

 

 

 • Przetarg na „Uslugę opracowania materialów merytorycznych do produkcji e-material6w dydaktycznych wraz ze scenariuszami  ćwiczeń dla przedmiotów: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki.”
Ogłoszenie PDF
SIWZ PDF DOC
Odpowiedzi na zapytania PDF
 • Roboty remontowe w budynkach Akademii

ul. Staszica 5 pdf

ul. Warmińskiego 13 pdf

 • Dostawa i montaż jednego fortepianu model C5X YAMAHA model lub rówwnoważnego oraz ośmiu pianin model B3E PE YAMAHA lub równoważnych dla studentów i nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

 

 

 1. Warunki zamówienia w przetargu na zakup biletów lotniczych, 21.04.2016
  Informacja o wyborze oferty
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy
  ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy
Pismo przewodnie: odwołanie – czerwiec 2016 Pobierz
Odwołanie – czerwiec 2016 Pobierz
Wyniki konkursu Pobierz
Lista prac konkursowych Pobierz
Zaposzenie na ogłoszenie wyników Pobierz
Pismo przewodnie do odwołania Pobierz
Odwołanie Pobierz
Polisa ubezpieczeniowa- odpowiedź Pobierz
Regulamin konkursu Pobierz
Materiały do projektowania Pobierz
Załączniki Pobierz
Formularze Pobierz
Odpowiedź na pytania 18.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 22.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 27.01 Pobierz
Informacja Organizatora Konkursu Pobierz
Mapa – zakres MPZP Pobierz
Odpowiedzi na pytania 9.02 Pobierz
Decyzja o zatwierdzeni dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Pobierz
Dokumentacja geologiczno-inżynierska Pobierz
Odpowiedzi 11.02 Pobierz
Lista ostatecznie dopuszczonych do konkrsu Pobierz
Zawieszenie udzialu Manufaktury Technologicznej Pobierz
Odpowiedzi 22.02 Pobierz
Raster MPZP Pobierz
Odpowiedzi 23.02.16 Pobierz
Odpowiedzi MPZP Pobierz
Odpowiedzi 29.02.16 Pobierz
Nagroda pieniężna Pobierz
Rekomendacja SARP Pobierz
Odpowiedzi 06.03.16 Pobierz
Odpowiedź – termin składania prac Pobierz

Dostawa i montaż jednego fortepianu mistrzowskiego koncertowego YAMAHAUwaga, otwiera nowe okno.

Ogłoszenie pdf

SIWZ pdf

Zmiana zamówienia pdf

Zmiana SIWZ pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

 

Remont elewacji budynków AMFN – ogłoszenie o wyborzeUwaga, otwiera nowe okno.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pokaż plik)

Zamówienia publicze są publikowane w działach, dotyczacych kategorii zamawianych prac, usług czy robót. Lista kategorii w podmenu działu Zmówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania

zapotrzebowanie word