Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż jednego fortepianu model C5X YAMAHA model lub rówwnoważnego oraz ośmiu pianin model B3E PE YAMAHA lub równoważnych dla studentów i nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

 

 

  1. Warunki zamówienia w przetargu na zakup biletów lotniczych, 21.04.2016
    Informacja o wyborze oferty
    Ogłoszenie o zamówieniu
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy
    ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy
Pismo przewodnie: odwołanie  – czerwiec 2016 Pobierz
Odwołanie – czerwiec 2016 Pobierz
Wyniki konkursu Pobierz
Lista prac konkursowych Pobierz
Zaposzenie na ogłoszenie wyników Pobierz
Pismo przewodnie do odwołania Pobierz
Odwołanie Pobierz
Polisa ubezpieczeniowa- odpowiedź Pobierz
 Regulamin konkursu Pobierz
 Materiały do projektowania Pobierz
 Załączniki Pobierz
 Formularze Pobierz
Odpowiedź na pytania 18.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 22.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 27.01 Pobierz
Informacja Organizatora Konkursu Pobierz
Mapa –  zakres MPZP Pobierz
Odpowiedzi na pytania 9.02 Pobierz
Decyzja o zatwierdzeni dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Pobierz
Dokumentacja geologiczno-inżynierska Pobierz
Odpowiedzi 11.02 Pobierz
Lista ostatecznie dopuszczonych do konkrsu Pobierz
Zawieszenie udzialu Manufaktury Technologicznej Pobierz
Odpowiedzi 22.02 Pobierz
Raster MPZP Pobierz
Odpowiedzi 23.02.16 Pobierz
Odpowiedzi MPZP Pobierz
Odpowiedzi 29.02.16 Pobierz
Nagroda pieniężna Pobierz
Rekomendacja SARP Pobierz
Odpowiedzi 06.03.16 Pobierz
Odpowiedź – termin składania prac Pobierz

Dostawa i montaż jednego fortepianu mistrzowskiego koncertowego YAMAHAUwaga, otwiera nowe okno.

Ogłoszenie     pdf

SIWZ             pdf

Zmiana zamówienia    pdf

Zmiana SIWZ             pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     pdf

 

Remont elewacji budynków AMFN – ogłoszenie o wyborzeUwaga, otwiera nowe okno.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pokaż plik)

   Zamówienia publicze są publikowane w działach, dotyczacych kategorii zamawianych prac, usług czy robót.  Lista kategorii w podmenu działu Zmówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania

zapotrzebowanie word