Zadania finansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

  • Dźwięk 100% na planie filmowym.

Termin realizacji 2019-07-01 do 2019-12-31

Kwota dofinansowania to 40.000 zł