Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan – prof. dr hab. Jacek Greszta

Prodziekan – prof. dr hab. Piotr Wajrak

prof. dr hab. Jacek Greszta

prof. dr hab. Piotr Wajrak

Kierownik Katedry Wokalistyki –
prof. dr hab. Małgorzata Grela
Kierownik Zakładu Aktorstwa i Ruchu Scenicznego –
prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk

prof. dr hab. Małgorzata Grela

prof. dr hab. Katarzyna Nowak Stańczyk

Dział Nauczania (Tok Studiów)

Dział Nauczania – mgr inż. Olga Smuk

bos3@amfn.pl

tel. 52 321 15 25 lub 52 321 05 82 w. 28