Informacje ogólne

Ćwiczeniówki w wakacje!

Ćwiczeniówki w wakacje!

Studenci proszeni są o składanie podań o udostępnienie sali do ćwiczeń (Słowackiego lub Staszica) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty do Działu Gospodarczego.
Opłaty:

Zarządzenie 1/R/28-06/2022 Rektora z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie opłat administracyjnych i innych opłat związanych z obsługą toku kształcenia | Pobierz

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat administracyjnych i innych opłat związanych z obsługą toku kształcenia w AMFN w Bydgoszczy

Zarządzenie Rektora z dnia 08.12.2021 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej AMFN w Bydgoszczy

Regulamin antymobbingowy

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonym Regulaminem Antymobbingowym

Ubezpieczenia

Generali – Zakres świadczenia


 

 

Plakat NNW

NNW karta produktu

NNW OWU

NNW_jak_zglosic_szkode


Ćwiczeniówki w wakacje!

 

Studenci proszeni są o składanie podań o udostępnienie sali do ćwiczeń (Słowackiego lub Staszica) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty do Działu Gospodarczego.

Opłaty:

 

Zarządzenie 1/R/11-06/2021 Rektora z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie opłat administracyjnych i innych opłat związanych z obsługą toku kształcenia Pobierz


Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej już od 6 maja!
Pani psycholog Barbara Lorek przyjmuje w każdy czwartek 9.30-13.30 w Sali nr 12 ul. Gdańska 20
Rejestracja na wizyty tel. 662-030-772

Zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 

Zarządzenie nr 3/R/01-07/2020 pobierz

Aneks nr 1 do Zarządzenia  3/R/01-07/2020 pobierz

 

 

 Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany terminu składania pisemnych prac dyplomowych   POBIERZ

Komunikat Rektora w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami dotyczącymi przyszłości funkcjonowania Uczelni POBIERZ


Komunikat w sprawie języków obcych

Kierownik Studium Języków Obcych (st. wykł. Jacek Lesiński) przypomina, że obecnie wszyscy studenci bez wyjątku mają obowiązek (zgodnie z Zarządzeniem Rektora) uczestniczenia w formach zdalnych zajęć z języków obcych, w tym m.in. poprzez pocztę elektroniczną. Pozostawanie w ciągłym kontakcie, tj. regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych, a co za tym idzie pobieranie oraz wzajemne udostępnianie sobie materiałów przesyłanych przez wykładowców i systematyczne uczenie się z ich pomocą jest obowiązkiem każdego studenta!


Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS CoV-2

Aneks nr 1 z dnia 23 marca do ZARZĄDZENIA nr 2 z 11 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 2 z 11.03.2020

ZARZĄDZENIE NR 1_R_13-03_2020

ZARZĄDZENIE NR 2_R_13-03_2020

załacznik nr1 do ZARZADZENIA NR 2 13.02.2020

Aneks do ZARZADZENIA nr 1 13.03.2020

 


WSPARCIE FINANSOWE

referent ds. dydaktyki: Emilia Świeżek-Sowińska

Dział nauczania, pok. 018

telefon: +48 52 321-05-82 w. 45

ts@amfn.pl


Biuro Obsługi Studentów, pok. 013A

Referent  ds. dydaktyki Piotr Haik

telefon: +48 52 321-05-82 w. 50

Uczelniana Komisja Stypendialna uks@amfn.pl

Odwoławcza Komisja Stypendialna oks@amfn.pl

Studium Pedagogiczne sp.administracja@amfn.pl

Biuro Karier  biurokarier@amfn.pl


SPRAWY STUDENCKIE

Dział Nauczania, pok. 16, telefon: 52 321-15-25; 52 321-05-82 w. 28

Wydział Wokalno-Aktorski oraz Wydział Instrumentalny I stopnia:

specjalista ds. dydaktyki: Olga Smuk

Wydział Wokalno-Aktorski: dn.w3@amfn.pl

Wydział Instrumentalny, studia I stopnia: dn.w2.1@amfn.pl


Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydział Instrumentalny II stopnia:

specjalista ds. dydaktyki Małgorzata Kempińska

Wydział KTMiRD: dn.w1@amfn.pl

Wydział Instrumentalny, studia II stopnia: dn.w2.2@amfn.pl


Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Studia Podyplomowe oraz Szkoła Doktorska

specjalista ds. dydaktyki: Agata Piętka

dn.w4@amfn.pl

 


Opłata za wydanie legitymacji wynosi 22 zł

Opłatę należy dokonać na konto uczelni:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373
Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację

 

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. Aby otrzymać duplikat należy złożyć w Dziale nauczania  wniosek wraz z uzasadnieniem oraz potwierdzenie opłaty.


 

Regulamin wsparcia finansowego pdf

Załącznik nr 1 doc

Załącznik nr 2 exc

Załącznik nr 3 exc

Załącznik nr 4 exc


Regulamin Studiów Podyplomowych pdf

Karta obiegowa słuchacza studiów podyplomowych pdf


Regulamin Studiów Doktoranckich pdf


Regulamin Studiów Muzyki Dawnej pdf


 


Rejestrowanie recitali dyplomowych

UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).


Biblioteka Muzyczna Naxos

Naxos Music Library to kolekcja obejmująca ok. 100 tys. płyt CD z 640 różnych wytwórni m.in.: ARC, Berlin Classics, BIS, Capriccio, Chandos, EMI Classics, Erato, Finlandia, Hänssler Classic, Harmonia Mundi, Hungaroton, Naïve, Naxos, Nonesuch, Nimbus, Ondine, RCA Records, Sony Classical, Teldec, Virgin Classics and Warner Classics.
Do nagrań zwykle dołączony jest plik tekstowy z opisem. Ponadto w serwisie znaleźć można noty biograficzne wielu kompozytorów i wykonawców, słownik terminów muzycznych i in. Więcej w Aktualnościach Fonoteki.

Arkusz oceny pedagoga pobierz