Informacje ogólne

Konkurs Interpretacji Pieśni Stanisława Moniuszki dla studentów studiów I stopnia.

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy organizuje
w dniu 22 marca 2019 Konkurs Interpretacji Pieśni Stanisława Moniuszki
dla studentów
studiów I stopnia.

 

Plany zajęć w budynkach Akademii

Słowackiego 7 Słowackiego cz.1 Słowackiego cz.2
Staszica 3-7 Staszica cz.1 Staszica cz.2
Gdańska 20 Gdańska
Warmińskiego Warmińskiego

5% najlepszych absolwentów AMFN w roku 2017/2018

Lista studentów    Pobierz

Obwieszczenia UKW z 13 listopada 2018 roku Pobierz(PDF)

 

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2018 roku

W dniu 13 listopada 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające z grupy studentów do poszczególnych organów uczelni:

– Komisja Rewizyjna URSS

– Senat  – przedstawiciel I wydziału

– Rada Wydziału I

– Rada Wydziału IV

Kalendarium

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2018 – 10 II 2019

Zajęcia dydaktyczne 01 X 2018 – 22 I 2019
Uroczysta inauguracja 4 X 2018
Przerwa świąteczna 22 XII 2018 – 02 I 2019
Sesja egzaminacyjna 23 I 2019 – 03 II 2019
Przerwa semestralna 04 II 2019 – 10 II 2019
Sesja poprawkowa 18 II 2019 – 21 II 2019

SEMESTR LETNI 11 II 2019 – 30 IX 2019

Zajęcia dydaktyczne 11 II 2019 – 07 VI 2019
Ferie wiosenne 18 IV 2019 – 24 IV 2019
Sesja egzaminacyjna 08 VI 2019 – 19 VI 2019

Egzaminy wstępne studia stacjonarne
24 VI 2019 – 27 VI 2019
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa

Egzaminy wstępne studia doktoranckie 16 IX 2019 – 17 IX 2019
Sesja poprawkowa 18 IX 2019 – 20 IX 2019

 

UWAGA STUDENCI!

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Studentów Akademii Muzycznej na rok akademicki 2018/2019

 

Wariant II:
     X) Suma ubezpieczenia 13 000,00 zł składka wynosi 26,00 zł na rok akademicki 2018/2019
X) Suma ubezpieczenia 15 000,00 zł składka wynosi 30,00 zł na rok akademicki 2018/2019
Wybraną składkę proszę wpłacać na konto DEPOZYT PZU nr 34 1240 6478 1111 0010 5944 3019 do 30-11-2018 r., a następnie z dokumentem wpłaty proszę zgłosić się do KWESTURY – POKÓJ NR 3

 


Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym pdf

Regulaminy

Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2016 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 pdf

Regulamin wsparcia finansowego pdf

Załącznik nr 1 doc

Załącznik nr 2 exc

Załącznik nr 3 exc

Załącznik nr 4 exc

Regulamin studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pdf

Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2015 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 pdf

Regulamin Studiów Podyplomowych pdf

Regulamin Studiów Doktoranckich pdf

Regulamin Studiów Muzyki Dawnej pdf

Rejestrowanie recitali dyplomowych

UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).

Stypendia

Stypendia KAAD na pobyt w Niemczech:

Biblioteka Muzyczna Naxos

Naxos Music Library to kolekcja obejmująca ok. 100 tys. płyt CD z 640 różnych wytwórni m.in.: ARC, Berlin Classics, BIS, Capriccio, Chandos, EMI Classics, Erato, Finlandia, Hänssler Classic, Harmonia Mundi, Hungaroton, Naïve, Naxos, Nonesuch, Nimbus, Ondine, RCA Records, Sony Classical, Teldec, Virgin Classics and Warner Classics.
Do nagrań zwykle dołączony jest plik tekstowy z opisem. Ponadto w serwisie znaleźć można noty biograficzne wielu kompozytorów i wykonawców, słownik terminów muzycznych i in. Więcej w Aktualnościach Fonoteki.

Arkusz oceny pedagoga

Arkusz do pobrania doc

Karta obiegowa doc

Opłaty za legitymację studencką i indeks

Studia I i II stopnia

Opłata za elektroniczną legitymację studencką – 17 zł

Opłata za indeks – 4 zł

Wpłaty należy dokonać na konto uczelni: Nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373, a potwierdzenie dostarczyć do Działu Nauczania przy odbiorze w/w dokumentów.

Absolwenci studiów I stopnia Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy posiadający aktualną legitymację studencką wnoszą opłatę tylko za indeks.

Wpłaty studenckie:

1. DLA STUDENTÓW KRAJOWYCH przy płatnościach wyrażonych w złotych polskich:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

2. DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH przy płatnościach wyrażonych w EURO
IBAN PL32 1240 6478 1978 0010 5319 2966
SWIFT PKOPPLPWxxx

Wpłaty należy dokonywać z opisem wg. wzoru:
Tytułem:
Imię i nazwisko oraz rok i stopień studiów osoby, której wpłata dotyczy, nazwa kierunku studiów i powód wpłaty.
Przykład:
Jan Muzyczny – I rok , I stopień, Wokalistyka, opłata za dyplom.