Informacje ogólne

UWAGA STUDENCI!

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW )
Studentów Akademii Muzycznej na rok akademicki 2017/2018.
Wariant II
X) Suma ubezpieczenia 13 000,00 zł. składka wynosi 27,00 zł. na rok
akademicki 2017/2018.
X) suma ubezpieczenia 15 000,00 zł. składka wynosi 30,00 zł. na rok
akademicki 2017/2018.
Wybraną składkę proszę wpłacać na konto DEPOZYT PZU nr 34 1240 6478 1111 0010 5944 3019 do 30-11-2017r , a następnie z dokumentem wpłaty proszę zgłosić się do KWESTURY- KASA.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2017 – 14 II 2018
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2017 – 28 I 2018
Uroczysta inauguracja 04 X 2017
Przerwa świąteczna 22 XII 2017 – 03 I 2018
Sesja egzaminacyjna 29 I 2018 – 07 II 2018
Przerwa semestralna 08 II 2018 – 14 II 2018
Sesja poprawkowa 19 II 2018 – 22 II 2018

SEMESTR LETNI 15 II 2018 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne 15 II 2018 – 06 VI 2018
Ferie wiosenne 29 III 2018 – 04 IV 2018
Sesja egzaminacyjna 07 VI 2018 – 17 VI 2018
Egzaminy wstępne studia stacjonarne 20 VI 2018 – 23 VI 2018
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa

Egzaminy wstępne studia doktoranckie 17 IX 2018 – 18 IX 2018
Sesja poprawkowa 19 IX 2018 – 22 IX 2018

Wybory uzupełniające 2017

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające z grupy studentów na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, do Komisji Rewizyjnej oraz do senatu i Rad Wydziałów II, III i IV.

Kalendarium wyborów uzupełniających 23 maja 2017 pdf


Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym pdf

Regulaminy

Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2016 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 pdf

Regulamin wsparcia finansowego pdf

Załącznik nr 1 doc

Załącznik nr 2 exc

Załącznik nr 3 exc

Załącznik nr 4 exc

Regulamin studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pdf

Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2015 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 pdf

Regulamin Studiów Podyplomowych pdf

Regulamin Studiów Doktoranckich pdf

Regulamin Studiów Muzyki Dawnej pdf

Rejestrowanie recitali dyplomowych

UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).

Stypendia

Stypendia KAAD na pobyt w Niemczech:

Biblioteka Muzyczna Naxos

Naxos Music Library to kolekcja obejmująca ok. 100 tys. płyt CD z 640 różnych wytwórni m.in.: ARC, Berlin Classics, BIS, Capriccio, Chandos, EMI Classics, Erato, Finlandia, Hänssler Classic, Harmonia Mundi, Hungaroton, Naïve, Naxos, Nonesuch, Nimbus, Ondine, RCA Records, Sony Classical, Teldec, Virgin Classics and Warner Classics.
Do nagrań zwykle dołączony jest plik tekstowy z opisem. Ponadto w serwisie znaleźć można noty biograficzne wielu kompozytorów i wykonawców, słownik terminów muzycznych i in. Więcej w Aktualnościach Fonoteki.

Arkusz oceny pedagoga

Arkusz do pobrania doc

Karta obiegowa doc

Opłaty za legitymację studencką i indeks

Studia I i II stopnia

Opłata za elektroniczną legitymację studencką – 17 zł

Opłata za indeks – 4 zł

Wpłaty należy dokonać na konto uczelni: Nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373, a potwierdzenie dostarczyć do Działu Nauczania przy odbiorze w/w dokumentów.

Absolwenci studiów I stopnia Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy posiadający aktualną legitymację studencką wnoszą opłatę tylko za indeks.

Wpłaty studenckie:

1. DLA STUDENTÓW KRAJOWYCH przy płatnościach wyrażonych w złotych polskich:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

2. DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH przy płatnościach wyrażonych w EURO
IBAN PL32 1240 6478 1978 0010 5319 2966
SWIFT PKOPPLPWxxx

Wpłaty należy dokonywać z opisem wg. wzoru:
Tytułem:
Imię i nazwisko oraz rok i stopień studiów osoby, której wpłata dotyczy, nazwa kierunku studiów i powód wpłaty.
Przykład:
Jan Muzyczny – I rok , I stopień, Wokalistyka, opłata za dyplom.