Informacje ogólne

Ubezpieczenia

Informujemy, że na stronie https://bezpieczny.pl/studia/02212/ można zapoznać się z ofertą ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2022/2023.

UBEZPIECZENIA AMFN

 

Wykupienie polisy ubezpieczenia jest dobrowolne.

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie studenta m.in.:

  • od konsekwencji wypadków w trakcie zajęć/ praktyk, w drodze na zajęcia jak również w czasie wolnym  (np. gdy złamiesz rękę, nogę);
  • poprzez zwrot kosztów leczenia;
  • poprzez wypłatę diety szpitalnej za pobyt w szpitalu związany z następstwami nieszczęśliwych wypadków,
  • w przypadku pobytu w szpitalu wskutek choroby (w tym Covid-19) – wypłata jednorazowego świadczenia.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o OC studenta (słuchacza, doktoranta studiów

stacjonarnych i zaocznych) w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

Szczegóły i warianty ubezpieczenia w załączonej ofercie.

UWAGA

Wszelkich informacji przedstawionych w tym materiale nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Wybór ubezpieczyciela jest całkowicie dobrowolny, można skorzystać z proponowanej oferty lub z innych dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.