Wydział Instrumentalny

Dział Nauczania

Studia pierwszego stopnia

Olga Smuk

dn.w2.1@amfn.pl

tel. 52 321 15 25

Studia drugiego stopnia

Małgorzata Kempińska

dn.w2.2@amfn.pl

tel. 52 321 15 25

Plany zajęć zbiorowych

Informacje ogólne

  • Wydarzenia organizowane przez Wydział można śledzić subskrybując kalendarz. Adresy do subskrypcji (to nie są linki!):
  • Google calendar:d7mb3qb060hatcbbh6s9pgi7eg@group.calendar.google.comU
  • Uwaga – aplikacje telefoniczne najczęściej nie mają funkcji dodawania subskrypcji!Należy zalogować się na swój kalendarz za pomocą strony calendar.google.com Następnie trzeba kliknąć w prawym górnym rogu rozwijalną ikonkę „Menu ustawienia” i wybrać „ustawienia”. Pojawi się strona z menu po lewej stronie, z którego rozwijamy zakładkę „Dodaj kalendarz” i klikamy „Zasubskrybuj kalendarz”. Wtedy pojawia się miejsce na wklejenie adresu. Po zasubskrybowaniu kalendarz będzie widoczny również w aplikacjach.Mac:https://calendar.google.com/calendar/ical/d7mb3qb060hatcbbh6s9pgi7eg%40group.calendar.google.com/public/basic.icsSubskrypcję można dodawać w komputerze (aplikacje w iPhone’ach i iPadach nie mają funkcji dodawania subskrypcji).Otwieramy program „Kalendarz”. Na samej górze ekranu z lewej strony widoczne będzie menu, z którego rozwijamy zakładkę „Pliki”. Wybieramy opcję „Nowa subskrypcja kalendarza”. Pojawi się okienko do wklejenia adresu.Przy subskrybowaniu zalecamy ustawienie częstotliwości odświeżania kalendarza na „codzienne” lub „co godzinę”. Domyślne ustawienie („co tydzień”) spowoduje, że mogą nie dotrzeć na czas do Państwa korekty wprowadzane tuż przed terminem wydarzeń. Po zasubskrybowaniu kalendarz będzie widoczny również w aplikacjach na telefonie i iPadzie.
  • Arkusz oceny pedagoga

Prosimy o wypełnienie ankiet oceniających pedagoga/zajęcia. Dzięki nim masz realny wpływ na sposób kształcenia na Swoim wydziale! Ankiety wypełnia się w systemie USOS. Ankiety są anonimowe.

  • Rejestrowanie recitali dyplomowych

UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).

  • Wpłaty studenckie:

1. DLA STUDENTÓW KRAJOWYCH przy płatnościach wyrażonych w złotych polskich:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

2. DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH przy płatnościach wyrażonych w EURO
IBAN PL32 1240 6478 1978 0010 5319 2966
SWIFT PKOPPLPWxxx

Wpłaty należy dokonywać z opisem wg. wzoru:
Tytułem:
Imię i nazwisko oraz rok i stopień studiów osoby, której wpłata dotyczy, nazwa kierunku studiów i powód wpłaty.
Przykład:
Jan Muzyczny – I rok , I stopień, Wokalistyka, opłata za dyplom.

Academic Year 2019/ 2020 Schedule

 

 

Semester I 1st October, 2019 – 16th February, 2020
Classes 1st October, 2019 – 27th January, 2020
Opening ceremony 7th October, 2019
Christmas vacation 23rd December, 2019 – 6th January, 2020
Examination session 28th January – 9th February, 2020
Winter vacation 9th – 16th February, 2020
Resit session 24th – 27th February, 2020
Semester II 17h February – 30th September, 2020
Classes 17th February – 7th June, 2020
Easter vacation 9th – 14th April, 2020
Examination session 8th – 17th June, 2020
Entrance examinations 22th – 25th June, 2020
     doctoral programme 21st – 22nd September, 2020
Resit session 16th – 18th September, 2020