Wydział Instrumentalny

Biuro Obsługi Studentów

Studia pierwszego stopnia

Olga Smuk

bos3@amfn.pl

tel. 52 321 15 25

Studia drugiego stopnia

Małgorzata Kempińska

bos1@amfn.pl

tel. 52 321 15 25

Informacje ogólne

  • Rejestrowanie recitali dyplomowych

UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).

  • Wpłaty studenckie:

1. DLA STUDENTÓW KRAJOWYCH przy płatnościach wyrażonych w złotych polskich:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

2. DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH przy płatnościach wyrażonych w EURO
IBAN PL32 1240 6478 1978 0010 5319 2966
SWIFT PKOPPLPWxxx

Wpłaty należy dokonywać z opisem wg. wzoru:
Tytułem:
Imię i nazwisko oraz rok i stopień studiów osoby, której wpłata dotyczy, nazwa kierunku studiów i powód wpłaty.
Przykład:
Jan Muzyczny – I rok , I stopień, Wokalistyka, opłata za dyplom.

  • Wydarzenia organizowane przez Wydział można śledzić subskrybując kalendarz. Adresy do subskrypcji (to nie są linki!):

Adresy do subskrypcji (to nie są linki!):

Google calendar:

d7mb3qb060hatcbbh6s9pgi7eg@group.calendar.google.com

Uwaga – aplikacje telefoniczne najczęściej nie mają funkcji dodawania subskrypcji! Należy zalogować się na swój kalendarz za pomocą strony calendar.google.com Następnie trzeba kliknąć w prawym górnym rogu rozwijalną ikonkę „Menu ustawienia” i wybrać „ustawienia”. Pojawi się strona z menu po lewej stronie, z którego rozwijamy zakładkę „Dodaj kalendarz” i klikamy „Zasubskrybuj kalendarz”. Wtedy pojawia się miejsce na wklejenie adresu. Po zasubskrybowaniu kalendarz będzie widoczny również w aplikacjach. Mac:

https://calendar.google.com/calendar/ical/d7mb3qb060hatcbbh6s9pgi7eg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Subskrypcję można dodawać w komputerze (aplikacje w iPhone’ach i iPadach nie mają funkcji dodawania subskrypcji). Otwieramy program „Kalendarz”. Na samej górze ekranu z lewej strony widoczne będzie menu, z którego rozwijamy zakładkę „Pliki”. Wybieramy opcję „Nowa subskrypcja kalendarza”. Pojawi się okienko do wklejenia adresu.Przy subskrybowaniu zalecamy ustawienie częstotliwości odświeżania kalendarza na „codzienne” lub „co godzinę”. Domyślne ustawienie („co tydzień”) spowoduje, że mogą nie dotrzeć na czas do Państwa korekty wprowadzane tuż przed terminem wydarzeń. Po zasubskrybowaniu kalendarz będzie widoczny również w aplikacjach na telefonie i iPadzie.