• Wzory podań:

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym pdf

Karta propedeutyki dydaktyki pdf

Podanie – indywidualny tok studiów pdf

Załącznik do podania o indywidualny tok pobierz

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki doc pdf

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej pdf  doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej – w zakładce „Zasady dyplomowania”

Podanie o zaliczenie przedmiotów na podstawie innej uczelni doc

Karta Wykładów zmiennych i Praktyk estradowych pdf

  • Arkusz oceny pedagoga

Arkusz do pobrania doc

  • Materiały dydaktyczne

Ćwiczenia solfeżowe (semestry 1-4) pdf

  • Aby przeglądać i pobierać dokumenty ogólnouczelniane przejdź do zakładki:

O uczelni → Osoby|Dokumenty → Dokumenty