• Materiały dydaktyczne

Ćwiczenia solfeżowe (semestry 1-4) pdf

  • Regulaminy

Regulamin Orkiestry Symfonicznej

Regulamin Orkiestry Kameralnej

Regulamin wsparcia finansowego pdf

  • Wzory podań:

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym pdf

Karta propedeutyki dydaktyki pdf

Podanie – indywidualny tok studiów pobierz

Załącznik do podania o indywidualny tok pobierz

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki doc pdf

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej pdf

Strona tytułowa pracy dyplomowej pdf

Podanie o zaliczenie przedmiotów na podstawie innej uczelni doc

Karta wykładów zmiennych pdf

Karta praktyki estradowej dla I i II stopnia pdf

  • Arkusz oceny pedagoga

Arkusz do pobrania doc

  • Minima programowe:

Katedra Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki: pdf

  • Aby przeglądać i pobierać dokumenty ogólnouczelniane przejdź do zakładki:

O uczelni → Osoby|Dokumenty → Dokumenty