• Materiały dydaktyczne

Ćwiczenia solfeżowe (semestry 1-4) pdf

  • Regulaminy

Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2016 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 pdf

Regulamin wsparcia finansowego pdf

Regulamin studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pdf

Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2015 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 pdf

Regulamin Studiów Podyplomowych pdf

Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący od 1.10.2017 pdf

Regulamin Studiów Muzyki Dawnej pdf

  • Wzory podań:

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym pdf

Karta PROPEDEUTYKA DYDAKTYKI pdf

Podanie – indywidualny tok studiów pobierz

Załącznik do podania o indywidualny tok pobierz

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki doc pdf

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie doc pdf

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej pdf

Strona tytułowa pracy dyplomowej pdf

Podanie o zaliczenie przedmiotów na podstawie innej uczelni doc

  • Arkusz oceny pedagoga

Arkusz do pobrania doc

  • Minima programowe:

Katedra Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki: pdf

  • Aby przeglądać i pobierać dokumenty ogólnouczelniane przejdź do zakładki:

O uczelni → Osoby|Dokumenty → Dokumenty