Struktura

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I REŻYSERII DŹWIĘKU
 • Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji
  – Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Folklorystyki
  – Pracownia Dźwięku
 • Zakład Reżyserii Dźwięku

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

 • Katedra Fortepianu
 • Katedra Instrumentów Smyczkowych
 • Katedra Instrumentów Kameralistyki
 • Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji
 • Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej
 • Podyplomowe Studium Instrumentalistyki
 • Studia doktoranckie

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

 • Katedra Wokalistyki
 • Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego
 • Podyplomowe Studium Wokalistyki

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, JAZZU I EDUKACJI MUZYCZNEJ

 • Katedra Dyrygentury
 • Katedra Jazzu
 • Katedra Chóralistyki i Edukacji Muzycznej
 • Katedra Muzyki Sakralnej
 • Zakład Emisji Głosu
 • Pracownia Edukacji Szkolnej
 • Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu

Studium Pedagogiczne

Studium Języków Obcych

Studium Muzyki Dawnej

Studium Muzyki Współczesnej

Zakład Kameralistyki Fortepianowej

Studio Nagrań i Fonoteka