https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Struktura

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I REŻYSERII DŹWIĘKU
 • Katedra Kompozycji
 • Katedra Teorii Muzyki
  – Pracownia Kultury Muzycznej i Kujaw Folklorystyki
  – Pracownia Muzyki Elektroakustycznej i Sound Designu
 • Zakład Reżyserii Dźwięku

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

 • Katedra Fortepianu
 • Katedra Skrzypiec
 • Katedra Altówki, Wiolonczeli, Kontrabasu i Gitary
 • Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Harfy
 • Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych, Perkusji i Akordeonu
 • Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej
 • Katedra Kameralistyki Fortepianowej

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

 • Katedra Wokalistyki
 • Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego
 • Podyplomowe Studium Wokalistyki

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, JAZZU, MUZYKI KOŚCIELNEJ I EDUKACJI MUZYCZNEJ

 • Katedra Dyrygentury
 • Katedra Jazzu
 • Katedra Chóralistyki i Edukacji Muzycznej
 • Katedra Muzyki Kościelnej
 • Zakład Emisji Głosu
 • Pracownia Edukacji Szkolnej
 • Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu
slot 88