BHP

Adres e-mail na który można zgłaszać zagrożenia: zagrozenia@amuz.bydgoszcz.pl

Telefon  na który można zgłaszać zagrożenia: +48 52 321-05-82

Awarie wymagające natychmiastowego ich usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do niżej wymienionych służb:

Pogotowie energetyczne – 991

Pogotowie gazowe – 992

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994

 

Telefony alarmowe:

Centrum ratownictwa – 112

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż pożarna – 998

Policja – 997