Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego funkcjonuje od 1992 roku, stanowiąc ważne ogniwo działalności naukowo-artystycznej uczelni. Obecnie działa pod nową nazwą: Wydawnictwo AMFN SAGITTARIA. Określenie SAGITTARIA nawiązuje do słynnej rzeźby Ferdinanda Lepckego Łuczniczka – będącej jednym z symboli Bydgoszczy.

Do zadań Wydawnictwa należy publikowanie dzieł naukowych i artystycznych w postaci monografii, podręczników akademickich, materiałów nutowych, wydawnictw fonograficznych oraz materiałów dokumentacyjno-informacyjnych ze wszystkich dziedzin objętych działalnością artystyczną, naukową i badawczo-rozwojową, dydaktyczną oraz promocyjną Akademii.

Wydawnictwem kierują:
prof. dr hab. Violetta Przech (redaktor naczelny)
dr hab. Bartłomiej Wezner (redaktor wydawnictw fonograficznych