Ustawa o stopniach i tytułach pdf

Rozporządzenie Ministra MENiS w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  pdf