Uprawnienia

 

Uprawnienia jednostek Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy do nadawania stopni w dziedzinie sztuk muzycznych.

 

Wydział Instrumentalny

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

 

Wydział Wokalno-Aktorski

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

 

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura