Problemy psychologiczne i psychiatryczne studentów a rola wykładowcy

Szanowni Państwo,

16 maja w godzinach 18:00-19:30 odbędzie się wykład na platformie Teams – „Problemy psychologiczne i psychiatryczne studentów a rola wykładowcy”.

Zajęcia będzie prowadziła Ewa Kaniewska-Mackiewicz – Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej WSG, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta osób z autyzmem, diagnosta i terapeuta procesów integracji sensorycznej, socjoterapeuta.

W imieniu Pani Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Link do spotkania

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia wzoru ankiet ewaluacyjnych i obowiązku ich stosowania

Regulamin antymobbingowy

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonym Regulaminem Antymobbingowym

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej już od 6 maja!
Pani psycholog Barbara Lorek przyjmuje w każdy czwartek 9.30-13.30 w Sali nr 12 ul. Gdańska 20
Rejestracja na wizyty tel. 662-030-772

NOWY NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH- POWER 2021

Projekt szkoleniowy podnoszący kwalifikacje PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH z zakresu znajomości języka angielskiego.

NABÓR : 19 – 29 KWIETNIA 2021

II tura naboru: 29 KWIETNIA – 6 MAJA 2021

 

Realizatorem projektu jest INSTYTUT MOTYWACJI EFEKTYWNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES: angielski.amuz@instytutmotywacji.pl ORAZ ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ W SEKRETARIACIE UCZELNI, UL. SŁOWACKIEGO 7

DOKUMENTY: 

POWER ang pedagodzy formularz zgłoszenia 2021

POWER regulamin ang 2021

poziomy języka

Realizacja zadań szkoleniowych odbywa się w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

ILOŚĆ MIEJSC: 1 GRUPA – 10 OSÓB – KADRA DYDAKTYCZNA

START PROJEKTU: MAJ 2021 (Projekt ON LINE)

KONIEC PROJEKTU POWER 2021: GRUDZIEŃ 2021

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI - NABÓR - POWER 2021

Projekt szkoleniowy podnoszący kwalifikacje pracowników z zakresu znajomości języka angielskiego.

NABÓR : I etap 10-24 LUTEGO 2021

 

II etap 25 LUTEGO – 8 MARCA 2021

 

 

Realizatorem projektu jest INSTYTUT MOTYWACJI EFEKTYWNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES: angielski.amuz@instytutmotywacji.pl

DOKUMENTY: 

POWER-ang-admin.-formularz-zgłoszenia-2021 (zał.nr 2)

POWER regulamin ang 2021

poziomy języka

 

Realizacja zadań szkoleniowych odbywa się w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

ILOŚĆ MIEJSC: 1 GRUPA – 8 OSÓB – pracownicy administracji

REKRUTACJA: 10-24 LUTEGO 2021

II etap rekrutacji  25 LUTEGO – 8 MARCA 2021

 

START PROJEKTU: MARZEC 2021 (Projekt stacjonarny. Zajęcia odbywać się będą w Sali wykładowej przy ulicy Słowackiego 1 w Bydgoszczy)

KONIEC PROJEKTU POWER 2021: CZERWIEC 2021


PIT 11 za rok 2020

Z uwagi na pandemię informujemy, że nie będzie możliwości odbioru osobistego PIT 11 za rok 2020. Pit-y dostarczone zostaną wyłącznie listem poleconym (Pocztą Polską).Dlatego prosimy o dokonanie do dnia 31-01-2021 r. aktualizacji adresu do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania. Formularz do aktualizacji danych zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii   oraz dostępny w wersji papierowej przed sekretariatem.
Po wypełnieniu formularz należy do dnia 31-01-2021 r. wrzucić do skrzynki KADRY przed sekretariatem uczelni na ul. Słowackiego 7 lub wysłać na adres e-mail kadry@amfn.pl

Formularz zmiany danych osobowych Pobierz.

 

 

 

UWAGA! NABÓR PRACOWNIKÓW DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO POWER – JĘZYK ANGIELSKI

Projekt szkoleniowy podnoszący kwalifikacje pracowników z zakresu znajomości języka angielskiego.

Realizatorem projektu jest INSTYTUT MOTYWACJI EFEKTYWNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES: angielski.amuz@instytutmotywacji.pl

DOKUMENTY: 

POWER ang admin. formularz zgłoszenia 2020

POWER ang pedagodzy formularz zgłoszenia 2020

POWER ang regulamin 2020

poziomy języka

 

Realizacja zadań szkoleniowych odbywa się w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

ILOŚĆ MIEJSC: 2 GRUPY PO 8 OSÓB – pracownicy administracji

1 GRUPA – 10 OSÓB – kadra dydaktyczna

REKRUTACJA: 21  WRZEŚNIA –  16 października 2020

START PROJEKTU: PAŹDZIERNIK 2020 (Projekt stacjonarny. Zajęcia odbywać się będą w Sali wykładowej przy ulicy Słowackiego 1 w Bydgoszczy)

KONIEC PROJEKTU POWER 2020: MAJ 2021 

 

Druki protokołów

Druki Protokołów Wydział Instrumentalny  Pobierz
Druki Protokołów Wydział Dyrygentury, Jazzy i Edukacji Muzycznej Pobierz
  • Uprzejmie proszę Szanownych Państwa Pedagogówo zgłaszanie propozycji udziału w cyklach koncertowych:Bydgoskie Wtorki Muzyczne, Koncerty Organowe, Koncerty Pałacowe (Lubostroń), Koncerty w „Wiatraku”, Musica Spiritus Movens (Dom Polski)organizowanych przez naszą Uczelnię w roku akademickim 2020/2021Zgłoszenia proszę kierować na adres aniacudo@amuz.bydgoszcz.plW pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia pedagogów, których koncerty zaplanowane na miesiące III-V 2020 zostały odwołane z powodu pandemii
  • Wzór załącznika

Załącznik do Zarządzenia nr 1/R/09-07/2019 Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie zasad i terminu wydawania zaświadczeń o zarobkach oraz wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia o zarobkach.

Wzór     Pobier

  • Wybory uzupełniające

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że dnia  24  września br. odbędą się wybory uzupełniające do Senatu z grupy pracowników nie posiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego. Wybory odbędą się o godz. 12.00 w sali 115 w budynku   Akademii Muzycznej przy ulicy Słowackiego 7

dr hab. Bolesław Siarkiewicz

 

  • Nowy regulamin podziału środków na działalność badawczo-naukową

Nowy regulamin dostepny pod linkiem http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/

Wybory uzupełniające

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje,
iż w piątek, 22 lutego 2019 roku o godz. 9.30 w sali nr 208 w budynku przy ul. Słowackiego 7 w Bydgoszczy, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Sekretarz UKW,
ad. dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowsk

UWAGA! SZANOWNI PAŃSTWO PEDAGODZY!!!

Pedagodzy zatrudnieni na etacie lub części etatu proszeni są o złożenie w Dziale Nauczania, POK. 17
– Wniosków o prawa autorskie na rok 2019 do 10 grudnia (Zał. Nr 2 do zarządzenia nr 2/R/23-01/2018)
– Oświadczeń i ewidencji za 2018 rok do 10 stycznia (Zał. nr 3 i 4 do zarządzenia nr 2/R/23-01/2018)

Formularze są dostępne na stronie AMFN oraz w Dziale Nauczania, pok. 17

 

Zarządzenie nr 2/R/23-01/2018 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii

Treść zarządzenia
Pobierz
Załącznik nr 2
Pobierz

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/R/13-11/2018 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie składania indywidualnego sprawozdania z działalności naukowej i artystycznej nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Zarządzenie nr 2/R-13-11/2018

W zakładce Indywidualne sprawozdania znajdą Państwo Ankietę, która należy wypełnić.

 

 

Szanowni Państwo Pedagodzy!

W roku akademickim 2018/2019 rusza elektroniczny System Rezerwacji Sal. Zastępuje on zeszyty rezerwacji sal koncertowych.

Aby dokonana rezerwacja była widoczna dla wszystkich w systemie, po uzupełnieniu opisu, komentarza i edycji godziny proszę „kliknąć” „Przekaż rezerwację do zatwierdzenia”. Bez tego, system traktuje rezerwację jako roboczą i będzie ona widoczna tylko dla osoby rezerwującej.

Mogą Państwo zapoznawać się z dostępnością trzech sal koncertowych na stronie https://srs.amuz.bydgoszcz.pl/ i dokonywać samodzielnie rezerwacji (jeśli Państwa rezerwacja nie koliduje z wcześniejszymi) korzystając ze swojego loginu i hasła do USOS.

Poradnik na temat dokonywania rezerwacji znajduje się na stronie startowej SRS:
https://srs.amuz.bydgoszcz.pl/doc/srs-poradnik.pdf

W razie wątpliwości lub pytań, zapraszamy do Działu Nauczania, pok. 17.
Rezerwacje kolidujące z zajęciami stałymi należy, jak do tej pory, zgłaszać
Pani Prorektor Marii Murawskiej.

 

Zarządzenie Rektora nr 4/R/25-09/2018 o godzinach rektorskich w dniu 4 października 2018 roku.

pdf

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2018 – 10 II 2019
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2018 – 22 I 2019
Uroczysta inauguracja 4 X 2018
Przerwa świąteczna 22 XII 2018 – 02 I 2019
Sesja egzaminacyjna 23 I 2019 – 03 II 2019
Przerwa semestralna 04 II 2019 – 10 II 2019
Sesja poprawkowa 18 II 2019 – 21 II 2019

SEMESTR LETNI 11 II 2019 – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne 11 II 2019 – 07 VI 2019
Ferie wiosenne 18 IV 2019 – 24 IV 2019
Sesja egzaminacyjna 08 VI 2019 – 19 VI 2019
Egzaminy wstępne studia stacjonarne
24 VI 2019 – 27 VI 2019
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 16 IX 2019 – 17 IX 2019
Sesja poprawkowa 18 IX 2019 – 20 IX 2019

 

OGŁOSZENIA MAJ 2018

Uprzejmie proszę Sz. Państwa Pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2017/2018 z wykonaniem do 06.06.2018r. w Dziale Nauczania (pok. 17), termin złożenia dokumentu upływa w dniu 15.06.2018r.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

Formularz sprawozdania godzin ponadwymiarowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 4.05.2018). doc

 

 

Ogłoszenie o składaniu sprawozdań za godziny ponadwymiarowe do pobrania

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Zarządzenie Rektora w spr. dnia wolnego od zajęć dydaktycznych do pobrania

 

Dokumenty do pobrania. Udział w konkursie na stanowiska nauczycieli akademickich.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy do pobrania
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
4. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata do pobrania
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym do pobrania
6. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) do pobrania

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc

 

Informacje o płatności wynagrodzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UCZELNI PUBLICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2063)

§ 27
1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia – z dołu.
2. Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc.
3. Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

 

 

Podział dotacji na działalność statutową AMFN