https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zarządzenie Rektora - Zasady przekładania zajęć i godzenia działalności artystycznej i naukowej z obowiązkami dydaktycznymi nauczyciela akademickiego w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Regulamin studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Regulamin studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy obowiązujący od 1.10.2024 (pobierz)

Regulamin studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy obowiązujący od 1.10.2023 (pobierz)

Zarządzenie Rektora

Zasady przekładania zajęć i godzenia działalności artystycznej i naukowej z obowiązkami dydaktycznymi nauczyciela akademickiego.

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,
w minionym roku akademickim wprowadziliśmy wiele zmian mających na celu usprawnienie działalności organizacyjnej naszej Uczelni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pedagogów, studentów oraz poszczególnych komórek administracyjnych, podjęłam decyzje o wprowadzeniu i wykorzystaniu modułu PLANISTA, powiązanego z systemem USOS.
Pozwoli to na umieszczenie planów zajęć zbiorowych oraz indywidualnych w systemie USOSweb, dzięki czemu każdy jego użytkownik będzie mógł na bieżąco śledzić swój plan zajęć dostępny z poziomu strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.
Wynikiem wprowadzenia opisanego powyżej usprawnienia jest zmiana dotychczasowego sposobu przekazywania preferencji, dotyczących realizacji Państwa zajęć dydaktycznych. Zamiast wysyłania maili lub składania zapisanych preferencji na kartkach, udostępnione zostały tzw.dezyderaty opisowe w systemie USOSweb, dzięki którym planiści będą mieli bieżący podgląd do zgłoszonych przez Państwa potrzeb. Szczegółowa instrukcja wykorzystywania dezyderatów jest opisana w Załączniku do Zarządzenia nr 2/R/01-09/2022

Liczę, że wprowadzone usprawnienie pomoże w organizacji i przygotowaniu planów zajęć dydaktycznych w nadchodzącym roku akademickim.

Bezpłatne uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodów w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od lipca 2022 r. istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów w formie elektronicznej. E – Urząd Skarbowy udostępnił takie dokumenty jak:

– zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika (ZAS-DF);
– zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na

ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU).
Zaświadczenia w formie elektronicznej wydawane będą przez Urząd Skarbowy jedynie na prośbę podatnika. Szczegółowy opis postępowania w celu uzyskania przedmiotowych dokumentów został opisany w załączonej informacji otrzymanej z Urzędu.

UWAGA: występowanie o zaświadczenia nie jest obowiązkowe i dotyczy tylko sytuacji, w których podatnik potrzebuje dokument w celu poświadczenia swoich dochodów w innych urzędach, jednostkach lub miejscach pracy.

Załącznik

Problemy psychologiczne i psychiatryczne studentów a rola wykładowcy

Szanowni Państwo,

16 maja w godzinach 18:00-19:30 odbędzie się wykład na platformie Teams – „Problemy psychologiczne i psychiatryczne studentów a rola wykładowcy”.

Zajęcia będzie prowadziła Ewa Kaniewska-Mackiewicz – Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej WSG, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta osób z autyzmem, diagnosta i terapeuta procesów integracji sensorycznej, socjoterapeuta.

W imieniu Pani Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Link do spotkania

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia wzoru ankiet ewaluacyjnych i obowiązku ich stosowania

Regulamin antymobbingowy

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonym Regulaminem Antymobbingowym

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej

Pani psycholog Barbara Lorek przyjmuje w każdy piątek między 9.30 a 13.30 w sali nr 12 ul. Gdańska 20
Rejestracja na wizyty tel. 662-030-772
slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto