https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zapraszamy na konsultacje z Wykładowcami AMFN przed egzaminami wstępnymi na studia 2024/2025.
Wiemy, że bezpośredni kontakt z przyszłym wykładowcą przedmiotu głównego jest dla Was najważniejszy. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości spotkania i rozmowy z wykładowcami innych przedmiotów, które znajdują się w planie studiów w AMFN.
Egzaminy wstępne składają się nie tylko z gry na instrumencie, śpiewu lub prezentacji prac. Dzięki konsultacjom możecie się dowiedzieć, jak przygotować się do pozostałych etapów egzaminów.


  1. Wybierz wykładowcę
  2. Napisz na adres konsultacje@amfn.pl wiadomość np. takiej treści:Dzień dobry, chciałabym/chciałbym skorzystać z konsultacji z Panią/Panem … w ramach przedmiotu ... .
    Pozdrawiam
    Twoje Imię i Nazwisko
  3. Przekierujemy Twojego maila bezpośrednio do Wykładowcy, który umówi z Tobą termin i formę konsultacji (np. zdalną lub stacjonarną).

To wszystko. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Konsultacji AMFN!

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej


wykł. Monika Biesaga – zasady muzyki, literatura muzyczna, historia muzyki

ad. dr Aleksandra Brejza – techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, aranżacja i instrumentacja

as. dr Manuel Dominguez Salas – analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu

wykł. Marcin Ejsmund – reżyseria dźwięku w filmie i tv, ilustracja dźwiękowa z elementami montażu

ad. dr Katarzyna Figat – analiza, estetyka i reżyseria dźwięku w filmie, historia filmu, muzyka w filmie i multimediach

ad. dr Łukasz Godyla – kompozycja, instrumentacja, kształcenie słuchu, czytanie partytur

ad. dr Szymon Godziemba-Trytek – kompozycja, instrumentacja, muzyka chóralna XX i XXI wieku, czytanie partytur

wykł. Marcin Gumiela – kompozycja muzyki filmowej i teatralnej, aranżacja, instrumentacja

dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, prof. uczelni – literatura muzyczna, literatura wokalna z historią wokalistyki, metodologia pracy naukowej

dr hab. Marcin Kopczyński, prof. uczelni – kompozycja, kontrapunkt z fugą

prof. dr hab. Hanna Kulenty – kompozycja

ad. dr Paweł Kwapiński – instrumentacja z instrumentoznawstwem, partytura XX i XXI wieku, podstawy kompozycji muzycznej

st. wykł. Jacek Lesiński – język angielski

prof. dr hab. Anna Nowak – analiza dzieła muzycznego, analiza form muzycznych, metodologia pracy badawczej, metodyka nauczania form muzycznych

as. dr Dorota Nowocień – reżyseria dźwięku w filmie i tv

prof. dr hab. Violetta Przech – muzyka polska XX i XXI wieku, analiza dzieła muzycznego, analiza form muzycznych

as. Jędrzej Rochecki – Sound Design

dr hab. Tomira Rogala, prof. uczelni – solfeż barwy

prof. dr hab. Piotr Salaber – kompozycja muzyki filmowej i teatralnej, instrumentacja, literatura muzyki filmowej i musicalowej, muzyka w teatrze

ad. dr Marcin Simela – historia muzyki, historia teorii muzyki, harmonia

dr hab. Elżbieta Szczurko, prof. uczelni – krytyka i prelekcja z retoryką, muzyka polska XX i XXI wieku, metodyka nauczania kształcenia słuchu, harmonii i zasad muzyki

Lista w kolejności alfabetycznej instrumentami.

dr hab. Stanisław Miłek, prof. uczelni – akordeon

prof. dr hab. Lech Bałaban – altówka

dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf – altówka

wykł. Michał Kot – altówka

as. Karalina Orsik – altówka

ad. dr Jadwiga Stanek – altówka

prof. dr hab. Grzegorz Dąbrowski – fagot

as. Agnieszka Bartoszewicz – flet poprzeczny

dr Magda Morus-Fijałkowska – flet poprzeczny

Michael Schmidt-Casdorff – flet traverso

dr hab. Joanna Czapińska, prof. uczelni – fortepian

prof. dr hab. Jarosław Drzewiecki – fortepian

dr hab. Piotr Kępiński, prof. uczelni – fortepian

dr hab. Mariusz Klimsiak, prof. uczelni – fortepian

ad dr. Adam Kośmieja – fortepian

prof. dr hab. Maria Murawska – fortepian

ad. dr hab. Agata Nowakowska-Gumiela – fortepian

prof. dr hab. Katarzyna Rajs – fortepian

dr hab. Anna Stempin-Jasnowska, prof. uczelni – fortepian

dr hab. Magdalena Swatowska, prof. uczelni – fortepian, kameralistyka

ad. dr Michał Szymanowski – fortepian

ad. dr hab. Paweł Wakarecy – fortepian

dr hab. Bartłomiej Wezner, prof. uczelni – fortepian

prof. dr Krzysztof Pełech – gitara

as. Małgorzata Komorowska – harfa, harfa celtycka

dr hab. Grzegorz Mania, prof. uczelni – kameralistyka, duet fortepianowy

dr hab. Marcin Sikorski, prof. uczelni – kameralistyka

ad. dr Przemysław Buczek – klarnet

prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz – klawesyn

instr. Paweł Pawłowicz – klawesyn, basso continuo

ad. dr Marek Przywarty – klawesyn, basso continuo

as. dr Justyna Woś – klawesyn, basso continuo

prof. dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor – kontrabas

wykł. dr Łukasz Macioszek – kontrabas historyczny, violone

Christian Zincke – kontrabas historyczny, viola da gamba, violone

prof. dr hab. Krzysztof Wroniszewski – obój

prof. dr hab. Radosław Marzec – organy

instr. Bartosz Bielak – perkusja

instr. Emilia Biskupska

st. wykł. Maria Kukier-Turkiewicz – pianista akompaniator

wykł. Kaja Papierska – pianista akompaniator

ad. dr Włodzimierz Spodymek – saksofon

prof. dr hab. Marcin Baranowski- skrzypce

dr hab. Katarzyna Bąkowska, prof. uczelni – skrzypce

dr hab. Awadij Brodski, prof. uczelni – skrzypce

wykł. dr Aldona Cisewska-Allouche – skrzypce

prof. dr hab. Paweł Radziński – skrzypce

dr hab. Jan Romanowski, prof. uczelni – skrzypce

dr hab. Bolesław Siarkiewicz, prof. uczelni – skrzypce

ad. dr Michał Szałach – skrzypce

Daniel Deuter – skrzypce barokowe, altówka barokowa

as. dr Marcin Tarnawski – skrzypce barokowe, altówka barokowa, improwizacja

ad dr. Tomasz Gluska – trąbka

as. dr Michał Tyrański – trąbka naturalna

prof. dr hab. Andrzej Bauer – wiolonczela

dr hab. Bartosz Koziak, prof. uczelni – wiolonczela

ad. dr Cecylia Stanecka – wiolonczela, studia orkiestrowe

Matthias Bergmann – wiolonczela barokowa

dr hab. Wojciech Dyngosz – śpiew solowy, aktorska interpretacja utworu muzycznego

dr Beata Gramza – śpiew solowy

prof. dr hab. Małgorzata Grela – śpiew solowy

prof. dr hab. Jacek Greszta – śpiew solowy

prof. dr hab. Urszula Jankowiak – śpiew solowy

ad dr. Sławomir Kowalewski – śpiew solowy

dr hab. Kamila Kułakowska, prof. uczelni – śpiew solowy

prof. dr hab. Hanna Michalak – śpiew solowy

prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk – śpiew solowy

as. Aneta Nurcek – śpiew solowy, dykcja z interpretacją tekstu, logopedia

dr Agnieszka Piass – śpiew solowy

ad. dr hab. Bartłomiej Tomaka – śpiew solowy

ad. dr Anita Urban-Wieczorek – śpiew solowy

ad. dr Anna Wilk – śpiew solowy

wykł. Marek Kamola – praca z korepetytorem

instr. Daniel Rudowski – fortepian dodatkowy

prof. dr hab. Witold Szulc – elementarne zadania aktorskie, praca nad rolą

ad. dr Alicja Tarczykowska – praca z korepetytorem

st. wykł. Olga Wołkowa – praca z korepetytorem


dr hab. Kamila Abrahamowicz-Szlempo, prof. uczelni – śpiew jazzowy

as. dr Maciej Afanasjew – skrzypce jazzowe

prof. dr hab. Piotr Biskupski – perkusja jazzowa

dr Jarosław Ciechacki – ćwiczenia z harmonii, akompaniament liturgiczny, organy

dr hab. ks. Kazimierz Dąbrowski, prof. uczelni – liturgika

dr hab. Michał Dworzyński, prof. uczelni – dyrygentura

ad. dr Magdalena Filipska – dyrygowanie, chór kameralny

dr hab. Marcin Gawdzis, prof. uczelni – trąbka jazzowa

wykł. Bartłomiej Halicki – puzon jazzowy

instr. Emilia Hamerlik – śpiew jazzowy, zespoły wokalne

prof. dr Krzysztof Herdzin – fortepian jazzowy, kompozycja i aranżacja

wykł. Magdalena Holec – pianista akompaniator

as. dr Krzysztof Iwaneczko – śpiew jazzowy

instr. Klaudia Kaczyńska – śpiew jazzowy

as. Mateusz Krawczyk – perkusja jazzowa

wykł dr. Adam Lemańczyk – fortepian jazzowy

st. wykł. dr Elżbieta Macierewicz – emisja głosu

prof. dr hab. Mariusz Mróz – dyrygowanie

wykł. Sabina Myrczek-Kozińska – harmonia jazzowa, analiza, kompozycja i aranżacja, metodyka prowadzenia zespołów

as. dr Grzegorz Nadolny – kontrabas jazzowy, gitara basowa

as. Antoni Olszewski – kontrabas jazzowy, kształcenie słuchu

dr hab. Piotr Olszewski, prof. uczelni – gitara jazzowa

dr hab. Tomasz Orlow, prof. uczelni – improwizacja organowa, kompozycja historyczna

wykł. Patryk Podwojski – improwizacja organowa, akompaniament liturgiczny

prof. dr hab. Piotr Salaber – kompozycja muzyki filmowej, instrumentacja, literatura muzyki filmowej i musicalowej, muzyka w teatrze

dr hab. Maciej Sikała, prof. uczelni – saksofon jazzowy

prof. dr hab. Janusz Stanecki – dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

wykł. dr Szymon Stec – dyrygentura, kształcenie słuchu

prof. dr hab. Piotr Sułkowski – dyrygentura

prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz – dyrygowanie, chór akademicki

ad. dr hab. Michał Szlempo – big band, pianista akompaniator

prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz – emisja głosu, mowa zawodowa

ad. dr Rafał Tworek – fortepian dodatkowy

prof. dr hab. Monika Wilkiewicz – dyrygowanie

dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, prof. uczelni – dyrygowanie, chór wydziałowy

prof. dr hab. Andrzej Zubek – analiza jazzowych form muzycznych

dr hab. Joanna Żółkoś-Zagdańska, prof. uczelni – śpiew jazzowy

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto