Egzaminy wstępne 2017

  • Egzaminy wstępne na studia stacjonarne I i II stopnia odbędą się w siedzibie Uczelni, 19 – 21 września 2017
  • Egzaminy wstępne na studia doktoranckie odbędą się w siedzibie Uczelni, 18 – 19 września 2017 roku

Terminy egzaminów:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku:   20 września 2017 roku
Wydział Instrumentalny: 20-21 września 2017 roku
instrumenty dawne, saksofon 19 września
Wydział Wokalno-Aktorski: 19-21 września 2017 roku
Wydział Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej: 20-21 września 2017 roku

Plany egzaminów

WYDZIAŁ I PLAN
WYDZIAŁ II PLAN
WYDZIAŁ III PLAN
WYDZIAŁ IV PLAN

STUDIA DOKTORANCKIE PLAN

Próby z akompaniamentem oraz dla pianistów

WYDZIAŁ II pdf
WYDZIAŁ III pdf
WYDZIAŁ IV pdf

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych nastąpi:

19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi:

19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

Egzaminy na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki oraz Podyplomowe Studia Wokalistyki odbędą się pod koniec września 2017 roku.