Egzaminy wstępne 2017

Egzaminy wstępne odbędą się w siedzibie Uczelni w dniach:

na studia stacjonarne I i II stopnia 19 – 23 czerwca 2017 roku
na studia doktoranckie 18 – 19 września 2017 roku

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych nastąpi:

23 czerwca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia
19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi:

13 lipca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia
19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne