Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 

Spis treści

studia licencjackie i magisterskie
Szkoła Doktorska
Studia Podyplomowe

 • studia licencjackie i magisterskie [nabór wrześniowy]
  • rejestracja w systemie IRK – do 31 sierpnia 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie wymaganych dokumentów – do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  • informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status) – ok. 6 września
  • wgrywanie plików – do 31 sierpnia włącznie (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) – dotyczy wybranych specjalności. Szczegóły w opisach egzaminów na www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl
  • egzaminy wstępne (drugi nabór) – 12-14 września 2022 r. HARMONOGRAM
  • dostarczenie wymaganych dokumentów (t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, deklaracja podjęcia studiów) niezbędnych do przyjęcia na studia – do 20 września 2022 r. (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)

UWAGA! Lista kierunków na które odbywa się druga tura rekrutacji oraz informacje o formie egzaminu (zdalnej lub stacjonarnej) znajdują się na stronie www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl po wybraniu specjalności studiów, w opisie egzaminów.

 • Szkoła Doktorska
  • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub osobiście – do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego; osobiście dokumenty można składać w skrzynce z etykietą „Rekrutacja” koło Sekretariatu w budynku AMFN przy ul. Słowackiego 7)
  • egzaminy wstępne (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
   • etap I – 19 września 2022 r.
   • etap II  – 20 września 2022 r.
    HARMONOGRAM
  • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia) – 100 zł.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej AMFN
  • Uwzględniając zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w sprawie limitu miejsc do Szkoły Doktorskiej na rok Akademicki 2022/2023, komisja zdecydowała przyjąć do Szkoły Doktorskiej kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów: panią Dorotę Nowak.
 • Studia Podyplomowe
  • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub osobiście – do 31 sierpnia 2022 r.  (liczy się data stempla pocztowego; osobiście dokumenty można składać w skrzynce z etykietą „Rekrutacja” koło Sekretariatu w budynku AMFN przy ul. Słowackiego 7))
  • egzaminy wstępne – wrzesień 2022 r. – szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe.
  • HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
  • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia):
   • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki – 100 zł
   • Podyplomowe Studia Wokalistyki – 100 zł
   • Podyplomowe Studia – Korektor Fortepianu – 100 zł
   • Podyplomowe Studia Pedagogiczne – 50 zł
  • wysokość opłat za studia podyplomowe dla cudzoziemców (Zarządzenie Rektora):
   • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 1800 EUR / rok
   • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 1800 EUR / rok
   • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 1200 EUR / rok
   • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 1200 EUR / rok