https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2024/2025

 

Spis treści

studia licencjackie i magisterskie
Szkoła Doktorska
Studia Podyplomowe

studia licencjackie i magisterskie

Komunikat Kierownika Biura Rekrutacji AMFN

 • do 12 czerwca 2024 r. godz. 12:00 – rejestracja w systemie IRK i dokonanie opłaty rekrutacyjnej (księgowanie na kontach Kandydatów w systemie IRK może potrwać około 3 dni roboczych, prosimy o cierpliwość)
 • do 12 czerwca 2024, do godz. 12:00 – wgrywanie plików w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje (dotyczy wybranych specjalności)
 • ok. 14 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status)
 • 25-28 czerwca 2024 r. – egzaminy wstępne – pierwsza tura naboru (sprawdź Harmonogram i tryb egzaminów)
 • do 28 czerwca 2024 r. – punktowe wyniki egzaminów wstępnych
 • do 12 lipca 2024 r. godz. 12:00 – wypełnienie deklaracji podjęcia studiów (system IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) oraz ewentualne dostarczenie wymaganych dokumentów t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, niezbędnych do przyjęcia na studia (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)
 • do 22 lipca 2024 r. – informacja o przyjęciu/odmowie przyjęcia/umieszczeniu na liście rezerwowej (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Decyzja)

 

 • do 28 sierpnia 2024 r., godz. 12:00 – rejestracja w systemie IRK na drugą turę dodatkowych egzaminów wstępnych (wybrane kierunki i specjalności) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł; wgrywanie plików w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje (dotyczy wybranych specjalności)
 • 30 sierpnia 2024 r. – informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status)
 • 9-11 września 2024 r. – egzaminy wstępne – druga tura naboru  (wybrane kierunki i specjalności)
 • do 12 września 2024 r. – punktowe wyniki dodatkowych egzaminów wstępnych
 • do 13 września 2024 r., godz. 12:00 – wypełnienie deklaracji podjęcia studiów (system IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) oraz ewentualne dostarczenie wymaganych dokumentów t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, niezbędnych do przyjęcia na studia (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)
 • do 18 września 2024 r. – wyniki dodatkowych egzaminów wstępnych – informacja o przyjęciu/odmowie przyjęcia/umieszczeniu na liście rezerwowej (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Decyzja)

Szkoła Doktorska

informacje wkrótce

Studia Podyplomowe

informacje wkrótce

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto