Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2023/2024

 

Spis treści

studia licencjackie i magisterskie
Szkoła Doktorska
Studia Podyplomowe

 • studia licencjackie i magisterskie
  • do 31 maja 2023 r. godz. 14:00 – rejestracja w systemie IRK i dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  • ok. 12 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status)
  • do 19 czerwca, do godz. 14:00 (dotyczy wybranych specjalności) – wgrywanie plików w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje
  • 27-30 czerwca 2023 r. – egzaminy wstępne
  • do 14 lipca 2023 r. – wypełnienie deklaracji podjęcia studiów (system IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) oraz ewentualne dostarczenie wymaganych dokumentów t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, niezbędnych do przyjęcia na studia (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)
  • 11-13 września 2023 r. – druga tura egzaminów wstępnych (wybrane kierunki i specjalności)
 • Szkoła Doktorska
   Informacje wkrótce
 • Studia Podyplomowe
   Informacje wkrótce