Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 

Spis treści

studia licencjackie i magisterskie
Szkoła Doktorska
Studia Podyplomowe

 • studia licencjackie i magisterskie
  • rejestracja w systemie IRK – 19 kwietnia – 31 maja 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie wymaganych dokumentów – do 31 maja 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  • możliwość korekty programu egzaminacyjnego (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) – do 3 czerwca
  • informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status) – ok. 6 czerwca
  • wgrywanie plików – do 13 czerwca włącznie (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) – dotyczy wybranych specjalności. Szczegóły w opisach egzaminów na www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl
  • egzaminy wstępne – 20-23 czerwca 2022 r.

UWAGA! Informacje o formie egzaminu (zdalnej lub stacjonarnej) znajdują się na stronie www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl po wybraniu specjalności studiów, w opisie egzaminów.

 • Szkoła Doktorska
  • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie wymaganych dokumentów – do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  • etap I egzaminów wstępnych – 19 września 2022 r.
  • etap II egzaminów wstępnych  – 20 września 2022 r.
 • Studia Podyplomowe
  • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie wymaganych dokumentów – do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)
  • egzaminy wstępne – wrzesień 2022 r.