Wyniki naboru do Szkoły Doktorskiej na rok Akademicki 2021/2022

Komisja egzaminacyjna zdecydowała przyjąć do Szkoły Doktorskiej kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów, pana Sławomira Drózda.

Dodatkowy nabór na Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu

Kandydaci winni dnia do 17 września 2021 r. zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydata (www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl) oraz dostarczyć następujące dokumenty (decyduje data stempla pocztowego):

 • podanie wydrukowane z systemu IRK;
 • dyplom licencjacki lub magisterski ukończenia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunku muzykologia, ew. innego kierunku prowadzonego przez akademię muzyczną;
 • 2 fotografie w formacie 35×45 mm;

Drugi nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia

Ogłoszenie o drugim naborze (przekierowanie na stronę www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl)

 • Egzaminy wstępne na studia pierwszego i drugiego stopnia odbędą się w dniach 21-24 czerwca 2021 roku.
 • Dodatkowy nabór na wybrane kierunki i specjalności studiów pierwszego i drugiego stopnia odbędą się w dniach 13-15 września 2021 roku (szczegóły).
 • Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniach 20-21 września 2021 roku.
 • Egzaminy wstępne na Studia podyplomowe odbędą się około 15 września 2021 roku (szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na początku września).

Terminy rejestracji na studia I i II stopnia


19 kwietnia – 31 maja

 • założenie konta w systemie IRK (www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl)
 • uzupełnienie danych osobowych
 • zapis na wybrany kierunek / specjalność
 • wygenerowanie podania z systemu IRK
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej (150 zł, 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373, w tytule: [imię i nazwisko] + opłata rekrutacyjna + [kierunek i stopień studiów]
 • Przesłanie podpisanego podania i opłaty rekrutacyjnej do AMFN (ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz)

do 14 czerwca

 • wgranie plików z nagraniami/partyrurami/porfolio do systemu IRK (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji).W przypadku braku dostępu do instrumentu lub innych okoliczności uniemożliwiających dokonania nagrania, należy zgłosić się do Biura Rekrutacji (zakładka POMOC w systemie IRK) w celu ustalenia możliwości odbycia egzaminu w trybie stacjonarnym.

21 – 24 czerwca

 • egzaminy wstępne online.Linki do spotkań zostaną przesłane kandydatom najpóźniej dzień przed terminem egzaminu.

do 15 lipca

 • przesłanie do AMFN wymaganych dokumentów (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji, paragraf 13, ust. 4; kandydaci z zagranicy: paragraf 14).

do 22 lipca

 • Kandydaci na Reżyserię dźwięku – dosłanie deklaracji podjęcia studiów (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji, paragraf 13, ust. 4;)

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych opublikowany zostanie w późniejszym terminie.