Egzaminy wstępne 2017

  • Egzaminy wstępne na studia stacjonarne II stopnia odbędą się w siedzibie Uczelni, 19 – 21 września 2017
  • Egzaminy wstępne na studia doktoranckie odbędą się w siedzibie Uczelni, 18 – 19 września 2017 roku

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych nastąpi:

23 czerwca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia
19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi:

13 lipca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia
19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

Egzaminy na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki oraz Podyplomowe Studia Wokalistyki odbędą się pod koniec września 2017 roku. Dokumenty należało dostarczyć do 20 czerwca 2017 r. Studia Podyplomowe są płatne.