Wybory

Wybory na kadencję 2020-2024

 

Spis treści (kliknij by przewinąć w dół do szczegółowych informacji)

[30.03.2020] Komunikaty
[14.03.2020Kalendarz czynności wyborczych
[Zakończone 02.04.2020] Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
[Zakończone 02.04.2020Wybory Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
[Zakończone 19.03.2020Wybory Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
[Zakończone 13.03.2020Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Wydziałowych Kolegiów Elektorów
Uczelniana Komisja WyborczaKomunikaty

Komunikat w sprawie spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024.

W dniu 30 marca 2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza uchwaliła treść Regulaminu spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora AMFN.
Spotkanie odbędzie się we środę 1 kwietnia 2020 r.; rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie transmitowane na niniejszej stronie internetowej.
W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań kandydatom za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Zasady dotyczące spotkania opisane zostały w Regulaminie spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.

 

Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczący zmian w trybie wyborczym w związku z Zarządzeniami Rektora AMFN w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa.

Treść komunikatu.

 

Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Na podstawie par. 5 Zarządzenia nr 2/R/11-03/2020 Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszcz z dnia 11 marca 2020 r. informuję, że:
1. Kalendarz czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 nie ulega zmianie.
2. Procedura zgłoszeń kandydatur na stanowisko Rektora oraz wyrażania zgody na kandydowanie odbywa się bez zmian, zgodnie z Ogłoszeniem opublikowanym na tablicach informacyjnych Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej Uczelni (poniżej).
UWAGA! Uczelniana Komisja Wyborcza planuje wprowadzenie możliwości przesłania skanu lub zdjęcia podpisanej zgody na kandydowanie na stanowisko Rektora pocztą mailową na adres wybory@amuz.bydgoszcz.pl. Oryginał zgody należało będzie przesłać pocztą lub dostarczyć w ciągu pięciu dni od chwili przywrócenia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wprowadzenie tej możliwości planowane jest na dzień 14 marca 2020 r. Prosimy o śledzenie komunikatów Komisji.
3. Niektóre elementy procedury wyborczej ulegną korekcie w celu dostosowania do zapisów Zarządzenia nr 2/R/11-03/2020 Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszcz z dnia 11 marca 2020.
4. Komunikat z informacjami o wprowadzonych korektach zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

 

Pozostałe komunikaty

Głosowanie odbywa się za pomocą systemu USOS.
Instrukcja głosowania za pomocą systemu USOS.


 


Kalendarz czynności wyborczych

 • Uchwała nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych na kadencję 2020-2024.
 • Kalendarz wyborczy – Ogłoszenie Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy o kalendarzu czynności wyborczych na kadencję 2020-2024.


Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego [publ. 26.03.2020]

Etap 1. [Zakończony] Zgłaszanie kandydatur do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Etap 2. [Zakończony] Lista zgłoszonych kandydatur do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Etap 3. [Zakończony] Lista kandydatur do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Etap 4. [02.04.2020] Wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2022.

 • Wyniki głosowania w wyborach reprezentanta Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
 • Wyniki głosowania w wyborach reprezentanta Wydziału Instrumentalnego do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
 • Wyniki głosowania w wyborach reprezentanta Wydziału Wokalno-Aktorskiego do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
 • Wyniki głosowania w wyborach reprezentanta Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.


Wybory Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy [publ.02.04.2020]

UWAGA! Uczelniana Komisja Wyborcza planuje wprowadzenie możliwości przesłania skanu lub zdjęcia podpisanej zgody na kandydowanie na stanowisko Rektora pocztą elektroniczną na adres wybory@amuz.bydgoszcz.pl. Oryginał zgody należało będzie przesłać pocztą lub dostarczyć w ciągu pięciu dni od chwili przywrócenia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wprowadzenie tej możliwości planowane jest na dzień 14 marca 2020 r. Prosimy o śledzenie komunikatów Komisji.

Etap 1. [Zakończony] Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Etap 2. [Zakończony] Lista zgłoszonych kandydatur na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Etap 3. [ZakończonyLista kandydatów na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Komunikat w sprawie spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024.

W dniu 30 marca 2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza uchwaliła treść Regulaminu spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora AMFN.
Spotkanie odbędzie się we środę 1 kwietnia 2020 r.; rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie transmitowane na niniejszej stronie internetowej.
W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań kandydatom za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Zasady dotyczące spotkania opisane zostały w Regulaminie spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.

Zgodnie z opublikowanym kalendarzem czynności wyborczych głosowanie w wyborach na stanowisko Rektora AMFN odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. w godz. 11:00 – 17:00.
Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w godz. 11:00 – 17:00
Głosowanie odbywa się za pomocą systemu USOS.

 

Etap 4. [02.04.2020] Wyniki głosowania w wyborach Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.


Wybory Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego [publ.19.03.2020]

Etap 1. [Zakończony] Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Etap 2. [Zakończony] Lista zgłoszonych kandydatur

Etap 3. [Zakończony] Lista kandydatów na Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Etap 4. Wyniki głosowania

 • Wyniki głosowania w wyborach Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego na kadencję 2020-2022.


Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów 
[publ.13.03.2020]


Etap 1. [Zakończony] Zgłaszanie kandydatur do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów

Etap 2. [Zakończony] Listy kandydatów do Kolegiów Elektorów

Etap 3. [Zakończony] Pierwsza tura wyborów

 • Wyniki 1. tury głosowania w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Wydziałowych Kolegiów Elektorów.
 • Kandydaci którzy otrzymali taką samą liczbę głosów są kandydatami w drugiej turze głosowania zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu wyborczego AMFN.
 • Ogłoszenie o drugiej turze głosowania w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów.

Etap 4. [Zakończony] Druga tura wyborów

Wybór przedstawiciela Doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów.

Podsumowanie wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Wydziałowych Kolegiów Elektorów.


Uczelniana Komisja Wyborcza


Prezydium
as. Marcin Tarnawski – Przewodniczący
dr hab. Piotr Wajrak – Zastępca
Paweł Piotrowski – Sekretarz

dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
dr Michał Dobrzyński
Małgorzata Dziadoń
dr  Łukasz Godyla
Agnieszka Greszta
dr hab. Urszula Jankowiak
Tatiana Karaszewska
dr hab. Marcin Kopczyński
Jakub Kopeć
Malwina Marciniak
dr hab. Stanisław Miłek
as. Grzegorz Nadolny
Adam Ogrodnik
instr. Paweł Pawłowicz
instr. Weronika Sobecka
dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak

*** Archiwum wyborów ***

Bydgoszcz, 24 V 2019

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku uzupełniających czynności wyborczych w dniu 24 V 2019 roku  mandat Senatora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020 z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego otrzymał:

dr hab. Piotr Salaber

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

      ad dr. Barbara Mielarek-Krzyżanowska

Obwieszczenia UKW z 13 listopada 2018 roku Pobierz(PDF)

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2018 roku

W dniu 13 listopada 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające z grupy studentów do poszczególnych organów uczelni:

– Komisja Rewizyjna URSS

– Senat  – przedstawiciel I wydziału

– Rada Wydziału I

– Rada Wydziału IV

Kalendarium

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku uzupełniających czynności wyborczych w dniu 22 czerwca 2018 roku, mandat na kadencję 2016-2020 do Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z grupy pedagogów nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego otrzymał ad. dr Tomasz Gumiela

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z grupy pedagogów nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego.

Kalendarium

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku uzupełniających czynności wyborczych w dniu 6 czerwca 2018 roku, mandaty na kadencję 2016-2020 otrzymali:
– do Senatu/Rady Wydziału/Rady Samorządu Studenckiego (funkcje łączone) z grupy studentów Wydziału Instrumentalnego: Katarzyna Kmiecińska
– do Rady Wydziału Instrumentalnego: Kinga Fujarczuk
– na Przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego: Maria Zagajewska

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku czynności wyborczych w dniu 5 czerwca 2018 do Rady Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku z grupy pedagogów nieposiadających tytułu profesora ani stopnia dr. hab. wybrani zostali: Michał Dobrzyński i Szymon Godziemba-Trytek, z grupy studentów: Wiktor Skrzypczyński

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że dnia 6 czerwca 2018 odbędą się wybory uzupełniające na Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego oraz do Senatu/Rady Wydziału w grupy studentów Wydziału Instrumentalnego.

Kalendarium

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku czynności wyborczych przeprowadzonych w dniu 29 maja 2018 roku, mandaty otrzymali:
– do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego: Rafał Paweł Ubranek
-do Senatu/Rady Wydziału i Rady Samorządu Studenckiego z grupy studentów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: Piotr Beciński
-do Senatu/Rady Wydziału i Rady Samorządu Studenckiego z grupy studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego: Justyna Kopeć
-do Senatu/Rady Wydziału i Rady Samorządu Studenckiego z grupy studentów Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: Piotr Paweł Haik
– z grupy studentów do Rady Wydziału Instrumentalnego: Sławomir Drózd, Weronika Staszek, Kinga Waszniewska, Paweł Wierciński
– z grupy studentów do Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego: Adrianna Anna Potalska i Katarzyna Joanna Pietrzak
– z grupy studentów do Rady Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: Krzysztof Fryska

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 roku
W dniu 5 czerwca 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające na kadencję 2016/2020 do Rady Wydziału I z grupy studentów oraz pracowników nieposiadających tytułu profesora ani dr. hab.

Kalendarium

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 roku
W dniu 29 maja 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające na kadencję 2016/2020 do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego, Senatu (W I, III, IV) oraz Rad Wydziału II, III i IV z grupy studentów.

Kalendarium

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Instrumentalnego informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2017 roku do Rady Wydziału z grupy pracowników niesamodzielnych wybrany został p. Marcin Tarnawski.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

W wyniku wyborów uzupełniających dnia 16 października 2017 roku do Senatu z grupy studentów wydziału I wybrano stud. Macieja Skowronka, do Rady Wydziału I – stud. Mieczysława Baumgarta

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali 101 przy ul. Słowackiego 7 odbędą się uzupełniające wybory do Senatu/Rady Wydziału z grupy studentów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku AMFN w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających dnia 23 maja 2017 roku z grupy studentów wybrano:
– na Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego: Filipa Czarneckiego
– na członka Komisji Rewizyjnej: Adama Witlewskiego
– do Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu Koleżeńskiego: Karolinę Pankowską
– do Rady Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu Koleżeńskiego: Piotra Haika, Jana Jaworskiego, Kamilę Łozińską, Szymona Wojtałę
– do Senatu i Rady Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: Katarzynę Leśniewską
– do Senatu i Rady Wydziału Instrumentalnego: Wiktorię Szynakę
– do Rady Wydziału Instrumentalnego, Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu Koleżeńskiego: Jakuba Dobrzyckiego, Jakuba Kazieczko, Katarzynę Kmiecińską, Marię Jasińską, Katarzynę Cioch, Marię Zagajewską

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające z grupy studentów na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, do Komisji Rewizyjnej oraz do senatu i Rad Wydziałów II, III i IV.

Kalendarium wyborów uzupełniających 23 maja 2017 pdf

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż dnia 29 listopada 2016 roku (wtorek), o godzinie 13:30 w sali 208 przy ul. Staszica 7 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Instrumentalnego z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

W wyniku wyborów uzupełniających do Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia dr. habilitowanego w dniu 20 września 2016 roku mandat uzyskała:

– ad. dr Kamila Kułakowska

 

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

W wyniku wyborów uzupełniających z dnia 20 września 2016 roku mandaty uzyskały następujące osoby:

– ad. dr Agnieszka Piass – Wydziałowe Kolegium Elektorów
– as. dr Anita Urban-Wieczorek – Rada Wydziału
– ad. dr Kamila Kułakowska – Prodziekan Wydziału właściwy ds. studenckich

 

Kalendarium Wyborów uzupełniających Władz Akademii na kadencję 2016/2020

Kalendarium 20 września 2016

 

Wyniki Wyborów Władz Akademii na kadencję 2016/2020.

 • Jednoosobowe organy uczelni i ich zastępcy

Rektor elekt:

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

 

Prorektorzy elekci:

prof. dr hab. Hanna Michalak

prof. zw. dr hab. Maria Murawska (prorektor właściwy ds. studenckich)

 

Dziekani elekci:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: prof. dr hab. Anna Nowak

Wydział Instrumentalny: ad. dr Mariusz Klimsiak

Wydział Wokalno-Aktorski: dr hab. Małgorzata Grela, prof. nadzw.

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki

 

Prodziekani-elekci:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: dr hab. Violetta Przech, prof. nadzw.
Wydział Instrumentalny: ad. dr Stanisław Miłek
Wydział Wokalno-Aktorski: ad. dr Kamila Kułakowska
Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: ad. dr Piotr Olszewski

 • Organy kolegialne uczelni

Skład Senatu.

 • Organy wyborcze uczelni

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Instrumentalnego.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

 • Przedstawiciele studentów i doktorantów

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego, Komisji Rewizyjnej, Senatu i Rad Wydziałów z grupy studentów i doktorantów.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wyborczym.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępny jest na stronie: Struktura → Komisje → Komisja wyborcza

Regulamin Studencki dostępny jest na stronie: Samorząd

 

Kontakt: wybory@amuz.bydgoszcz.pl