Wybory

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż dnia 29 listopada 2016 roku (wtorek), o godzinie 13:30 w sali 208 przy ul. Staszica 7 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Instrumentalnego z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

W wyniku wyborów uzupełniających do Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia dr. habilitowanego w dniu 20 września 2016 roku mandat uzyskała:

– ad. dr Kamila Kułakowska

 

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

W wyniku wyborów uzupełniających z dnia 20 września 2016 roku mandaty uzyskały następujące osoby:

– ad. dr Agnieszka Piass – Wydziałowe Kolegium Elektorów
– as. dr Anita Urban-Wieczorek – Rada Wydziału
– ad. dr Kamila Kułakowska – Prodziekan Wydziału właściwy ds. studenckich

 

Kalendarium Wyborów uzupełniających Władz Akademii na kadencję 2016/2020

Kalendarium 20 września 2016

 

Wyniki Wyborów Władz Akademii na kadencję 2016/2020.

  • Jednoosobowe organy uczelni i ich zastępcy

Rektor elekt:

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

 

Prorektorzy elekci:

prof. dr hab. Hanna Michalak

prof. zw. dr hab. Maria Murawska (prorektor właściwy ds. studenckich)

 

Dziekani elekci:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: prof. dr hab. Anna Nowak

Wydział Instrumentalny: ad. dr Mariusz Klimsiak

Wydział Wokalno-Aktorski: dr hab. Małgorzata Grela, prof. nadzw.

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki

 

Prodziekani-elekci:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: dr hab. Violetta Przech, prof. nadzw.
Wydział Instrumentalny: ad. dr Stanisław Miłek
Wydział Wokalno-Aktorski: ad. dr Kamila Kułakowska
Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: ad. dr Piotr Olszewski

  • Organy kolegialne uczelni

Skład Senatu.

  • Organy wyborcze uczelni

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Instrumentalnego.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

  • Przedstawiciele studentów i doktorantów

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego, Komisji Rewizyjnej, Senatu i Rad Wydziałów z grupy studentów i doktorantów.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wyborczym.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępny jest na stronie: Struktura → Komisje → Komisja wyborcza

Regulamin Studencki dostępny jest na stronie: Samorząd

 

Kontakt: wybory@amuz.bydgoszcz.pl