Wybory

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 roku
W dniu 29 maja 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające na kadencję 2016/2020 do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego, Senatu (W I, III, IV) oraz Rad Wydziału II, III i IV z grupy studentów.

Kalendarium

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Instrumentalnego informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2017 roku do Rady Wydziału z grupy pracowników niesamodzielnych wybrany został p. Marcin Tarnawski.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

W wyniku wyborów uzupełniających dnia 16 października 2017 roku do Senatu z grupy studentów wydziału I wybrano stud. Macieja Skowronka, do Rady Wydziału I – stud. Mieczysława Baumgarta

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali 101 przy ul. Słowackiego 7 odbędą się uzupełniające wybory do Senatu/Rady Wydziału z grupy studentów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku AMFN w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających dnia 23 maja 2017 roku z grupy studentów wybrano:
– na Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego: Filipa Czarneckiego
– na członka Komisji Rewizyjnej: Adama Witlewskiego
– do Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu Koleżeńskiego: Karolinę Pankowską
– do Rady Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu Koleżeńskiego: Piotra Haika, Jana Jaworskiego, Kamilę Łozińską, Szymona Wojtałę
– do Senatu i Rady Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: Katarzynę Leśniewską
– do Senatu i Rady Wydziału Instrumentalnego: Wiktorię Szynakę
– do Rady Wydziału Instrumentalnego, Rady Wykonawczej Samorządu i Sądu Koleżeńskiego: Jakuba Dobrzyckiego, Jakuba Kazieczko, Katarzynę Kmiecińską, Marię Jasińską, Katarzynę Cioch, Marię Zagajewską

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające z grupy studentów na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, do Komisji Rewizyjnej oraz do senatu i Rad Wydziałów II, III i IV.

Kalendarium wyborów uzupełniających 23 maja 2017 pdf

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż dnia 29 listopada 2016 roku (wtorek), o godzinie 13:30 w sali 208 przy ul. Staszica 7 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Instrumentalnego z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego.

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

W wyniku wyborów uzupełniających do Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia dr. habilitowanego w dniu 20 września 2016 roku mandat uzyskała:

– ad. dr Kamila Kułakowska

 

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

W wyniku wyborów uzupełniających z dnia 20 września 2016 roku mandaty uzyskały następujące osoby:

– ad. dr Agnieszka Piass – Wydziałowe Kolegium Elektorów
– as. dr Anita Urban-Wieczorek – Rada Wydziału
– ad. dr Kamila Kułakowska – Prodziekan Wydziału właściwy ds. studenckich

 

Kalendarium Wyborów uzupełniających Władz Akademii na kadencję 2016/2020

Kalendarium 20 września 2016

 

Wyniki Wyborów Władz Akademii na kadencję 2016/2020.

  • Jednoosobowe organy uczelni i ich zastępcy

Rektor elekt:

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

 

Prorektorzy elekci:

prof. dr hab. Hanna Michalak

prof. zw. dr hab. Maria Murawska (prorektor właściwy ds. studenckich)

 

Dziekani elekci:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: prof. dr hab. Anna Nowak

Wydział Instrumentalny: ad. dr Mariusz Klimsiak

Wydział Wokalno-Aktorski: dr hab. Małgorzata Grela, prof. nadzw.

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki

 

Prodziekani-elekci:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: dr hab. Violetta Przech, prof. nadzw.
Wydział Instrumentalny: ad. dr Stanisław Miłek
Wydział Wokalno-Aktorski: ad. dr Kamila Kułakowska
Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej: ad. dr Piotr Olszewski

  • Organy kolegialne uczelni

Skład Senatu.

  • Organy wyborcze uczelni

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Instrumentalnego.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

  • Przedstawiciele studentów i doktorantów

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego, Komisji Rewizyjnej, Senatu i Rad Wydziałów z grupy studentów i doktorantów.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wyborczym.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępny jest na stronie: Struktura → Komisje → Komisja wyborcza

Regulamin Studencki dostępny jest na stronie: Samorząd

 

Kontakt: wybory@amuz.bydgoszcz.pl