Projekty unijne

Projekt RPO WK-P, działanie 3.1 pod nazwą: „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”

 

Projekt RPO WK-P, działanie 7.1 pod nazwą: „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem”