https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Wydział Instrumentalny

dr hab. Mariusz Klimsiak

prof. dr hab. Katarzyna Rajs

Dziekan – dr hab. Mariusz Klimsiak, profesor uczelni

Prodziekan – prof. dr hab. Katarzyna Rajs

Wydział Instrumentalny powstał w 1974 roku, dając podwaliny tworzącej się w Bydgoszczy uczelni muzycznej. Obecnie jest to największy wydział Akademii Muzycznej, na którego kierunku Instrumentalistyka kształci się ogółem 260 studentów.

W ramach Wydziału Instrumentalnego funkcjonują następujące Katedry i Zakłady:

 • Katedra Fortepianu – Kierownik: dr hab. Mariusz Klimsiak, profesor uczelni
 • Katedra Skrzypiec – Kierownik: dr hab. Jan Romanowski, profesor uczelni
 • Katedra Altówki, Wiolonczeli, Kontrabasu i Gitary – Kierownik: prof. dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor
 • Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Harfy – Kierownik: ad. dr hab. Włodzimierz Spodymek
 • Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych, Perkusji i Akordeonu – Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jurczyk
 • Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej – Kierownik: prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
 • Katedra Kameralistyki Fortepianowej – Kierownik: dr hab. Bartłomiej Wezner, profesor uczelni

 

Dydaktyka w ramach stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest w następujących specjalnościach:

 • fortepian, klawesyn, organy, akordeon,
 • skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, 
 • flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba,
 • instrumenty perkusyjne,
 • gitara, harfa
 • skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, kontrabas barokowy,
 • lutnia,
 • trąbka naturalna, flet traverso, obój barokowy.

Wydział Instrumentalny, jako jedyna jednostka Akademii, prowadził od roku akademickiego 2008/2009 stacjonarne studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie w dyscyplinie instrumentalistyka. Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest dr hab. Piotr Kępiński. Od roku akademickiego 2019/2020 funkcjonuje w Akademii Szkoła Doktorska.

Uzupełnieniem oferty kształcenia są Podyplomowe Studia Instrumentalistyki.

Na Wydziale Instrumentalnym realizowane są przedmioty w zakresie kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych należą: przedmiot główny – instrument, zespół kameralny, orkiestra (instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne), nauka akompaniamentu (fortepian), basso continuo oraz improwizacja (klawesyn, organy). Studenci pogłębiają także wiedzę o muzyce na zajęciach teoretycznych (literatura muzyczna, analiza form muzycznych), uczestniczą w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych i w lektoratach języków obcych.

Zajęcia na Wydziale Instrumentalnym w zależności od rodzaju przedmiotu odbywają się indywidualnie, w grupach do 15 osób, ponadto prowadzone są zajęcia zbiorowe.

Studenci korzystają z ogólnouczelnianej bazy naukowo-dydaktycznej: zasobów biblioteki i fonoteki, pracowni dźwięku. Niezwykle cenną jest współpraca ze studiem nagrań oraz studentami kierunku reżyseria dźwięku, która umożliwia dokonanie rejestracji i odtworzenia własnych występów estradowych, wspomagając tym samym indywidualny rozwój wyobraźni muzycznej i umiejętność samooceny młodego instrumentalisty.

Na Wydziale istnieje możliwość kształcenia w języku angielskim na studiach pierwszego (licencjackich), drugiego (magisterskich) i trzeciego (doktoranckich) stopnia. Absolwentami naszej Uczelni są między innymi studenci z Korei, Chin, Japonii, Wietnamu, Chile, Finlandii, Hiszpanii, Ukrainy. Współpracujemy również z zagranicznymi Uczelniami w ramach programu Erasmus.

Wydział Instrumentalny podejmuje szereg inicjatyw umożliwiających podniesienie jakości kształcenia oraz wpływających na indywidualizację procesu dydaktycznego. Przykładem tego jest blok przedmiotów fakultatywnych do wyboru studenta.

Wzbogaceniem procesu dydaktycznego są również liczne koncerty i ogólnouczelniane imprezy artystyczne, w których uczestniczą studenci Wydziału Instrumentalnego.

Koncerty zespołów kameralnych, audycje muzyczne, recitale są dla młodych instrumentalistów niezwykle ważnym doświadczeniem w zakresie praktyki estradowej, sprawdzianem indywidualnych możliwości i predyspozycji, a przede wszystkim źródłem artystycznej satysfakcji.

Absolwenci Wydziału Instrumentalnego otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich).

Posiadają kwalifikacje artysty muzyka przygotowanego do podjęcia działalności koncertowej: solistycznej, kameralnej, orkiestrowej i akompaniatorskiej.

Dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, zyskują uprawnienia do pracy nauczyciela gry na instrumencie w szkołach muzycznych.

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne umożliwia odbycie zawodowych praktyk pedagogicznych w ilości 150 godz. oraz realizację wszystkich przedmiotów objętych standardami w zakresie kształcenia nauczycieli.

W ramach Wydziału Instrumentalnego działa Orkiestra Symfoniczna AM, którą tworzą studenci specjalności instrumentów orkiestrowych.

Pierwszy odnotowany w kronikach szkoły występ orkiestry symfonicznej odbył się 27 maja 1976. Następne koncerty poszerzały jej repertuar poprzez prezentacje nowych dzieł symfonicznych, koncertujących, oratoryjno-kantatowych. Niezwykłą popularnością i uznaniem cieszą się również coroczne Koncerty Karnawałowe Akademickiej Orkiestry Symfonicznej odbywające się w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej. Interesująco dobrany program oraz wysoki poziom wykonania sprawiły, iż to wydarzenie już na trwałe wpisało się w kalendarz koncertowy bydgoskich melomanów.

Sukcesy orkiestry to wynik pracy wielu znakomitych dyrygentów. Należą do nich m.in.: Szymon Kawalla, Zbigniew Staniszewski, Andrzej Knap, Wojciech Czepiel, Jerzy Salwarowski, Zdzisław Szostak, Warcisław Kunc, Zygmunt Rychert, Piotr Wajrak, Michał Dworzyński.

Równolegle z orkiestrami działają zespoły kameralne o różnej obsadzie wykonawczej, a pianiści występują jako soliści, kameraliści i akompaniatorzy współpracujący z innymi instrumentalistami oraz wokalistami.

Podstawową bazą kształcenia jest potencjał naukowo-artystyczny jaki wnosi kadra wybitnych pedagogów, profesorów, którzy pracę dydaktyczną łączą z działalnością koncertową, twórczą i naukową. Wśród nich wymienić należy Jerzego Godziszewskiego, który w roku 2007 otrzymał tytuł doctora honoris causa bydgoskiej Akademii Muzycznej, Katarzynę Popową-Zydroń, Ewę Pobłocką, Jadwigę Kotnowską, Avadija Brodskiego, Mariusza Patyrę, Krzysztofa Pełecha. Grono wybitnych artystów – pedagogów skupia wokół siebie utalentowanych, młodych instrumentalistów, którzy na krajowych i zagranicznych konkursach zaznaczają swój udział zdobytymi nagrodami. Najwybitniejsi absolwenci Wydziału Instrumentalnego to m. in. Rafał Blechacz, Szymon Nehring, Mariusz Patyra, Krzysztof Herdzin.

Istotnym uzupełnieniem oferty dydaktycznej jest organizacja warsztatów, kursów, sympozjów, w ramach których studenci mogą pracować pod kierunkiem zaproszonych gości – znakomitych artystów i instrumentalistów o światowej renomie. Wśród zaproszonych wymienić można: Francka Morelli, Romana Jabłońskiego, Michela Lethiec, Wiktora Pikajzena, Marcina Dyllę, Kwartet Śląski, Johna Butta, Julię Brown, Guy Boveta, Jacqueline Ross, Dang Thai Sona, Mikhaila Voskresensky’ego, Kevina Kennera, Dinę Yoffe, Vincent Davida, Gabora Vargę.

Z inicjatywy Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej, pod kierownictwem prof. Urszuli Bartkiewicz, organizowane są Mistrzowskie Kursy i Warsztaty Muzyki Dawnej, liczne koncerty, festiwale i wykłady. Z Katedrą na stałe współpracują uznani w Europie wykonawcy muzyki historycznej,  m.in. Michael Schmidt-Casdorff, Anton Birula, Daniel Deuter, Christian Zincke.

Akademia Muzyczna prowadzi szeroką działalność artystyczną. W różnorodne formy tej działalności włącza się w sposób szczególnie aktywny z racji swojej specjalności, kadra pedagogów oraz liczne grono studentów Wydziału Instrumentalnego.

Wiele imprez należy do tradycji uczelni i posiada już swoją utrwaloną renomę. Należą do nich:

 • Bydgoskie Wtorki Muzyczne,
 • Koncerty Organowe,
 • Wielkie Cykle,
 • Koncerty Pałacowe organizowane w pięknych wnętrzach Pałacu Skórzewskich w Lubostroniu,
 • Wtorki z Muzyką Dawną,
 • Akademia w Zabytkach Bydgoszczy.

We wszystkich wymienionych koncertach największą obsadę wykonawczą stanowią pedagodzy Wydziału Instrumentalnego. Godna uznania jest zatem chęć prezentowania swojej kondycji artystycznej przed własnymi wychowankami, będącymi nierzadko szczególnie wymagającą publicznością.

Społeczność Wydziału Instrumentalnego w istotny sposób odnotowuje współudział w ogólnouczelnianych działaniach na rzecz organizacji imprez o wyjątkowej renomie i prestiżu m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J.Paderewskiego oraz Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych.

 

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto