Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Komisja ds. zapewniania jakości kształcenia:

dr hab Mariusz Klimsiak – Dziekan

dr hab. Katarzyna Rajs

prof. Ewa Pobłocka

prof. Urszula Bartkiewicz

dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor

prof. Grzegorz Jurczyk

dr hab. Piotr Kępiński

dr hab. Bartłomiej Wezner

Marek Przywarty

Aleksandra Dolińska

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Uwagi i propozycje związane z programem studiów i wszelkimi innymi aspektami studiowania na Wydziale Instrumentalnym można zgłaszać bezpośrednio do Dziekana Wydziału.