Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Komisja ds. zapewniania jakości kształcenia:

dr Mariusz Klimsiak – Dziekan

dr Stanisław Miłek

dr hab. Katarzyna Rajs

prof. Urszula Bartkiewicz

dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor

prof. Grzegorz Jurczyk

dr hab. Piotr Kępiński

dr Bartłomiej Wezner

Michał Szymanowski

Katarzyna Kmiecińska

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Uwagi i propozycje związane z programem studiów i wszelkimi innymi aspektami studiowania na Wydziale Instrumentalnym można zgłaszać bezpośrednio do Dziekana Wydziału.