https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Podyplomowe Studia Instrumentalistyki

Prowadzone są w ramach Wydziału Instrumentalnego i przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom ukończenia wyższej uczelni muzycznej o kierunku instrumentalistka i specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce). Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów we wszystkich wykładanych w bydgoskiej Akademii specjalnościach oraz w kameralistyce.

Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Po każdym roku odbędzie się egzamin (publiczne wykonanie recitalu). Program dla każdego słuchacza będzie ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz kierownikiem odpowiedniej katedry. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w wykładach zbiorowych po uzgodnieniu z dziekanem.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.
Informacje dotyczące regulaminu Studiów są dostępne w Dziale Nauczania Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (ts@amuz.bydgoszcz.pl).

Odpłatność corocznie ustala Rektor. Praca z akompaniatorem uczelnianym jest płatna dodatkowo.

Kierownictwo merytoryczno-organizacyjne Podyplomowych Studiów Instrumentalistyki sprawuje Dziekan Wydziału Instrumentalnego.

godz. przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
tel. 52/ 321 15 25, 321 05 82 wew. 45

Pliki do pobrania:
Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki doc

slot 88