https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Studium Pedagogiczne

 


 

Komunikat

Drodzy Studenci,

Bieżący rok akademicki dobiega końca. Udało nam się wprowadzić szereg usprawnień i innowacji dotyczących przyszłego funkcjonowania Studium Pedagogicznego. Ze względu na niezakończony tryb postępowań, nie możemy jeszcze przedstawić wszystkich szczegółów, które będą obowiązywały od przyszłego roku akademickiego.

Zakładamy zmianę funkcjonowania Studium Pedagogicznego z rozbiciem na:

  1. Moduł Pedagogiczny – realizowany nieodpłatnie w trakcie waszych studiów, podzielony na 4 lata: 2 i 3 rok studiów I st. oraz 1 i 2 rok studiów II st. (szczegółowy program podamy we wrześniu) – rejestracja na Moduł będzie pod koniec września/pierwszy tydzień października
  2. Podyplomowe Studia Pedagogiczne – dotyczy absolwentów AMFN oraz pozostałych wyższych uczelni muzycznych. Studia podyplomowe podzielone na 4 semestry, studia będą odpłatne (wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym na podstawie Zarządzenia Rektora AMFN) – szczegółowe warunki i tryb rekrutacji zostały opublikowane w informatorze, który znajduje się tutaj: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/informatoramfn/podyplomowe/

 

Poszczególne przypadki będziemy analizować indywidualnie na podstawie zrealizowanych przez was przedmiotów. Możliwe będzie dołączenie na poszczególne moduły na podstawie zrealizowanych fakultetów w poprzednich latach akademickich.

 

W razie pytań i wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji stacjonarnie – 013A w budynku przy ul. Słowackiego 7 lub mailowo: sp.kierownik@amfn.pl – Kierownik Studium ad. dr Magdalena Filipska oraz sp.administracja@amfn.pl – Referent ds. dydaktyki Piotr Haik.Regulamin Studium Pedagogicznego (XXI edycja)

Załącznik nr 1 – Program Studium Pedagogicznego

Załącznik nr 2 – Szczegółowy plan organizacji praktyk pedagogicznych

Załącznik nr 3 – Karta praktyk pedagogicznych

Zarządzenie – płatności SP

Zarządzenie regulamin SP


Komunikat Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż zajęcia w ramach XXI edycji Studium Pedagogicznego rozpoczną się 01.10.2021 r. Przewidywany termin zakończenia cyklu planowany jest na koniec czerwca 2022 r. Jednocześnie zachęcamy studentów II stopnia rozważających realizację przygotowania pedagogicznego do aplikowania w ramach rekrutacji uzupełniającej do XXI edycji.

Termin składania podań do 30.09.2021 r. drogą mailową na adres: sp.administracja@amfn.pl lub osobiście (pok. 019A budynek przy ul. Słowackiego 7). Koszt realizacji Studium (zgodnie z Zarządzeniem nr 1/R/13-05/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 13.05.2021 r.) wynosi:

  1. Wydział I – 935,00 zł,
  2. Wydział II – 935,00 zł,
  3. Wydział III – 935,00 zł,
  4. Wydział IV – Dyrygentura i Jazz – 520,00 zł.

W związku ze zmianami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25.07.2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych z dnia 03.09.2021 r. program Studium zostanie poszerzony o następujące przedmioty:

  1. Podstawy dydaktyki (30 h),
  2. Emisja głosu (30 h).

Wyżej wymienione przedmioty powinni również uzupełnić słuchacze XX edycji Studium Pedagogicznego (bez dodatkowej odpłatności). Uprzejmie prosimy słuchaczy XX edycji zainteresowanych uzupełnieniem brakujących przedmiotów oraz realizacją praktyk pedagogicznych (które ze względów pandemicznych nie odbyły się w roku akademickim 2020/2021) o kontakt z Kierownikiem Studium do 30.09.2021 r. drogą mailową na adres: sp.kierownik@amfn.pl.

Z wyrazami szacunku

ad. dr Magdalena Filipska

Kierownik Studium Pedagogicznego

Wzór podania

slot 88