Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Komunikat Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż zajęcia w ramach XXI edycji Studium Pedagogicznego rozpoczną się 01.10.2021 r. Przewidywany termin zakończenia cyklu planowany jest na koniec czerwca 2022 r. Jednocześnie zachęcamy studentów II stopnia rozważających realizację przygotowania pedagogicznego do aplikowania w ramach rekrutacji uzupełniającej do XXI edycji.

Termin składania podań do 30.09.2021 r. drogą mailową na adres: sp.administracja@amfn.pl lub osobiście (pok. 013A budynek przy ul. Słowackiego 7). Koszt realizacji Studium (zgodnie z Zarządzeniem nr 1/R/13-05/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 13.05.2021 r.) wynosi:

  1. Wydział I – 935,00 zł,
  2. Wydział II – 935,00 zł,
  3. Wydział III – 935,00 zł,
  4. Wydział IV – Dyrygentura i Jazz – 520,00 zł.

W związku ze zmianami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25.07.2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkółartystycznych i placówek artystycznych z dnia 03.09.2021 r. program Studium zostanie poszerzony o następujące przedmioty:

  1. Podstawy dydaktyki (30 h),
  2. Emisja głosu (30 h).

Wyżej wymienione przedmioty powinni również uzupełnić słuchacze XX edycji Studium Pedagogicznego (bez dodatkowej odpłatności). Uprzejmie prosimy słuchaczy XX edycji zainteresowanych uzupełnieniem brakujących przedmiotów oraz realizacją praktyk pedagogicznych (które ze względów pandemicznych nie odbyły się w roku akademickim 2020/2021) o kontakt z Kierownikiem Studium do 30.09.2021 r. drogą mailową na adres: sp.kierownik@amfn.pl.

Z wyrazami szacunku

ad. dr Magdalena Filipska

Kierownik Studium Pedagogicznego

Wzór podania