https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

WYTYCZNE UCZELNIANE

Przypominamy o konieczności ciągłego zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń!

 

Zarządzenie Rektora AMFN z dnia 25.02.2022


Zarządzenie Rektora AMFN z dnia 19.01.2022

 


Zarządzenie Rektora AMFN z dnia 08.12.2021


 Komunikat Rektora AMFN z dnia 01.12.2021

w sprawie pracy zdalnej w czasie izolacji domowej lub kwarantanny

KARTA PRACY ZDALNEJ – NAUCZYCIEL AKADEMICKI

KARTA PRACY ZDALNEJ PRAC. NIEBĘDĄCY NAUCZYC. AKADEMICKIM

WNIOSEK O MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ


 

Komunikat Rektora AMFN z dnia 02.12.2021

 

Komunikat Rektora AMFN z dnia 08.04.2021

 

Komunikat Rektora AMFN z dnia 25.03.2021

 

Komunikat Rektora AMFN z dnia 19.03.2021

 

Komunikat Rektora AMFN z dnia 12.03.2021

Komunikat Rektora AMFN ws. szczepień 

_______________________________

KOMUNIKAT

Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych, działalności artystycznej oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19

 1. od 15 lutego 2021 r. dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
 2. od 15 lutego 2021 r. wskazane przez dziekanów zajęcia mogą odbyć się w trybie stacjonarnym, w salach dydaktycznych umożliwiających zachowanie obowiązującego dystansu. Jednocześnie zachęcam pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
 3. od 15 lutego 2021 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w kontakcie bezpośrednim praktycznych zajęć zespołowych, niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, przy zachowaniu limitu ilości osób do poszczególnych sal oraz przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 4. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Zmianie ulega regulacja dotycząca odbywania wydarzeń artystycznych z publicznością. Począwszy od 12 do 28 lutego 2021 roku prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych jest dopuszczalne pod warunkiem: – udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc oraz przy zachowaniu odległości 1,5 metra pomiędzy słuchaczami, – zapewnienia, że słuchacze realizują nakaz zakrywania ust i nosa
 6. Inne zasady prowadzenia kształcenia i funkcjonowania Uczelni, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w sytuacji braku możności zachowania odstępu 1,5 metra od innych osób, w tym we wszystkich częściach wspólnych oraz obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19. Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

Pamiętajmy, że kształcenie praktyczne, organizacja imprez artystycznych i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za zrozumienie i dyscyplinę.

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

(-) prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 


KOMUNIKAT

Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz obowiązków wynikających z trwającej epidemii COVID-19.

 

 1. od 4 do 27 stycznia 2021 r. dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
 2. od 4 do 27 stycznia 2021 r. wskazane przez dziekanów zajęcia w mały grupach mogą odbyć się w trybie stacjonarnym, w salach dydaktycznych umożliwiających zachowanie obowiązującego dystansu. Jednocześnie zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
 3. Wszystkie wydarzenia artystyczne i naukowe, w tym koncerty, sesje naukowe, wykłady, prezentacje mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności i w trybie online.
 4. od 4 do 27 stycznia 2021 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w kontakcie bezpośrednim praktycznych zajęć zespołowych, niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, przy zachowaniu limitu ilości osób do poszczególnych sal oraz przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 6. Inne zasady prowadzenia kształcenia i funkcjonowania Uczelni, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

Pamiętajmy, że kształcenie  praktyczne  i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę.

                                    Rektor Akademii Muzycznej

                                      imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

                                      prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 

 

NOWE ZASADY EPIDEMICZNE

Zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do  dnia  27 grudnia  2020r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku  ochronnego,  o którym mowa w art.40  ust.1  ustawy  z dnia  20czerwca  1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i1517), ust i nosa: w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRACY ZDALNEJ I KWARANTANNY

 

 1. nowe zasady odbywania kwarantanny (pobierz)
 2. oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny (pobierz)
 3. wniosek o możliwość wykonywania pracy zdalnej (pobierz)
 4. karta pracy zdalnej nauczyciela akademickiego (pobierz)
 5. karta pracy zdalnej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (pobierz)

 

Komunikat Rektora AMFN

z dnia 28 listopada 2020 r.

(treść Komunikatu)

Komunikat Rektora AMFN

z dnia 7 listopada 2020 r.

 

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

 1. Dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
 2. Wszystkie wydarzenia artystyczne planowane w terminie od 9 do 29 listopada zostają odwołane lub przesunięte na inny termin, który zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.
 3. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 4. Inne zasady prowadzenia kształcenia, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

 

Pamiętajmy, że kształcenie  indywidualne i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę.

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

Zarządzenia Rektora AMFN

 

 • zarządzenie nr 2/R/25-03/2020 – w sprawie realizacji Studiów Podyplomowych Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w okresie epidemii wirusa SARS coV-2  (zobacz tekst zarządzenia) ;
 • zarządzenie nr 3/R/30-09-2020 – w sprawie realizacji Studiów Podyplomowych Chórmisrzostwa i Emisji Głosu w okresie epidemii wirusa SARS coV-2 (zobacz tekst zarządzenia);
 • zarządzenie nr 1/R/11-09/2020 – w sprawie bezpiecznej realizacji zajęć i indywidualnego korzystania z infrastruktury AMFN w czasie epidemii wirusa SARS coV-2 (zobacz tekst zarządzenia);
 • zarządzenie nr 2/R/18-09/2020 – w sprawie zasad funkcjonowania AMFN w czasie epidemii SARS-coV-2
 • HARMONOGRAM PRACY ZDALNEJ ADMINISTRACJI (zobacz grafik)

INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest koronawirus ?

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez nowo odkrytego koronawirusa (SARS COV 2). U większości osób, które zachorują na COVID-19, wystąpią objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez specjalnego leczenia.

Sposób rozprzestrzeniania się choroby

Wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłogi i powierzchnie. Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa lub ust.

Objawy zakażenia

Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. Najczęściej występujące objawy:
 • gorączka
 • suchy kaszel
 • zmęczenie
Rzadziej występujące objawy:
 • ból mięśni
 • ból gardła
 • biegunka
 • zapalenie spojówek
 • ból głowy
 • utrata smaku lub węchu
 • wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp

 

Sposób postępowania

 

Jeśli masz takie objawy:

 • zadzwoń natychmiast do najbliższej
  stacji sanitarno-epidemiologicznej (
  tel: 52 376 18 00 (7:00-15:00) lub telefon alarmowy: 604 526 422 (całodobowo)  i powiedz o swoich objawach;
 • własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
 • Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.
 • NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Pomocne adresy i informacje

 

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy   ul. Kujawska 4 | 85-031 Bydgoszcz
 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, Bydgoszcz (52) 325 56 34, (52)325 56 03
 • aktualne zasady i wytyczne
 • Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590
 • zasady zapobiegania zarażeniu (PL)  (ENG)
slot 88