Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

Program międzynarodowy

O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy Programu

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia*;
państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii**;
Konfederacja Szwajcarska***.
*Udział Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jest uwarunkowany decyzją Wspólnego Komitetu EOG. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji rozporządzenie w sprawie Erasmus+ nie zostanie uwzględnione w Porozumieniu EOG, uczestnicy z tych państw nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.

**Udział Turcji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków jest uwarunkowany podpisaniem protokołu ustaleń między Komisją i właściwymi organami każdego z tych państw. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji protokół ustaleń nie zostanie podpisany, uczestnicy z danego państwa nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.

***Udział Konfederacji Szwajcarskiej jest uwarunkowany zawarciem umowy dwustronnej z tym państwem. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji umowa dwustronna nie zostanie podpisana, uczestnicy z Konfederacji Szwajcarskiej nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

źródło: www.erasmus.org.pl

W ramach programu Erasmus+ możliwe są także możliwe wyjazdy pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.