Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Dział Nauczania

tel. Centrala 52 321 06 87 wew. 28
tel. 52 321 15 25

specjalista ds. dydaktyki: mgr Agata Piętka

dn.w4@amfn.pl