Plany zajęć zbiorowych 2021/2022

Dyrygentura I i II stopień Pobierz
Jazz i muzyka estradowa I i II stopień Pobierz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopień Pobierz
Lista fakultetów Pobierz

 

Efekty uczenia się

Dyrygentura:              I stopień,            II stopień

Programy studiów

PROGRAMY STUDIÓW dla  studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

STUDIA I STOPNIA

Muzyka kościelna:

Muzyka kościelna

Improwizacja organowa

PROGRAMY STUDIÓW dla  studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

STUDIA I STOPNIA

Dyrygentura:

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Dyrygentura orkiestr dętych

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Edukacja muzyczna


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Dyrygentura:

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Dyrygentura orkiestr dętych

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

 

PROGRAMY STUDIÓW dla  studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

STUDIA I STOPNIA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Edukacja muzyczna

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa;

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Dyrygentura:

Dyrygentura symfoniczno-operowa;

Dyrygentura orkiestr dętych


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: POBIERZ

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej

Dyrygentura

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Dyrygentura orkiestr dętychPROGRAMY STUDIÓW dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: pdf

Dyrygentura: DyrygenturaDyrygentura Orkiestr Dętych

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Dyrygentura:pdf

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: pdf