Plany zajęć zbiorowych

Plany studiów

ROK AKADEMICKI 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Jazz I st. prowadzenie zespołów

Jazz I st. wokalistyka

Jazz I st. instrumentalistyka

Edukacja muzyczna I st.

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Dyrygentura I i II st.

Jazz i muzyka estradowa I i II st.

Edukacja I i II st.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Jazz PZJIMR II st.

Jazz wokalistyka II st.

Dyrygentura II st.

 


 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Edukacja muzyczna
specjalizacja: Dyrygentura chóralna
specjalizacja: Muzyka kościelna

Plan studiów – obowiązuje od 2016/2017

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalność: Instrumentalistka jazzowa

Plan studiów 2016/2017

Specjalność: Wokalistyka jazzowa

Plan studiów 2016/2017

Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Plan studiów 2016/2017

Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa

Plan studiów 2016/2017

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Edukacja muzyczna
Specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
Specjalność: Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
specjalizacja: Muzyka w teatrze
specjalizacja: Prowadzenie orkiestr dętych
Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym

Plan studiów 2016/2017

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalność: Instrumentalistka jazzowa

Plan studiów 2016/2017

Specjalność: Wokalistyka jazzowa

Plan studiów 2016/2017

Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Plan studiów 2016/2017

Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa

Plan studiów 2016/2017

ROK AKADEMICKI 2014/2015

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Edukacja muzyczna
specjalizacja: Dyrygentura chóralna
specjalizacja: Muzyka kościelna
Plan studiów 2014 2015
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalność: Instrumentalistka jazzowa
Plan studiów 2014/2015

Specjalność: Wokalistyka jazzowa
Plan studiów 2014/2015

Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Plan studiów 2014/2015
Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa
Plan studiów 2014/2015
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Edukacja muzyczna
Specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
Specjalność: Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
specjalizacja: Muzyka w teatrze
specjalizacja: Prowadzenie orkiestr dętych
Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym

Plan studiów 2014/2015
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalność: Instrumentalistyka jazzowa
Plan studiów 2014/2015

Specjalność: Wokalistyka jazzowa
Plan studiów 2014/2015

Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
Plan studiów 2014/2015
Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa
Plan studiów 2014/2015