https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Dane bankowe

Dane do wystawienia faktury:
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

NIP: 554-031-32-25

Rachunek bankowy dla płatności wyrażonych w PLN:

Bank PeKaO s.a. II oddział Bydgoszcz

IBAN: PL 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

Kod BIC: PKOPPLPW

Rachunek bankowy dla płatności wyrażonych w EURO:

Bank PeKaO s.a. II oddział Bydgoszcz

IBAN: PL 32 1240 6478 1978 0010 5319 2966

Kod BIC: PKOPPLPW

WPŁATY BANKOWE

Opłaty dotyczące toku studiów (legitymacje, czesne, opłaty za Dom Studenta, dyplomy itp.) należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, znajdujący się w systemie USOS

Zakładka: DLA WSZYSTKICH -> PLATNOŚCI FK -> konta bankowe uczelni

Prosimy zwrócić uwagę na wybór konta z właściwą walutą!

 

Tytuł wpłaty wg wzoru:

1.      imię i nazwisko,

2.      powód wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy, np:

  • czesne za II semestr 2022/2023,
  • opłata za dyplom,
  • opłata za DS styczeń 2023,
  • wynajem sali na ćwiczenia.

Pozostałe wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Akademii

Bank PeKaO s.a. II oddział Bydgoszcz

Nr rachunku: 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

 

 

slot 88