Studium Języków Obcych

Kierownikiem Studium: st. wykł. Jacek Lesiński

 

Studium Języków Obcych, utworzone 1 października 1987 roku, prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. W programie kształcenia znajdują się zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego realizowane w grupach językowych na trzech poziomach zaawansowania: dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Lektorzy prowadzą również konsultacje językowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla pracowników uczelni. Ponadto uczestniczą jako egzaminatorzy w komisjach egzaminacyjnych w ramach przewodów doktorskich.
KADRA:
st. wykł. Jacek Lesiński — lektorat języka angielskiego
st. wykł. Joanna Wojciechowska — lektorat języka włoskiego i języka francuskiego
mgr Anna Lesińska — lektorat języka angielskiego

lic. Anastazja Ziemkowska – lektorat języka angielskiego
mgr Grażyna Ferenc — lektorat języka niemieckiego
mgr Wanda Żytkiewicz-Gołaszewska — lektorat języka rosyjskiego