Opłata rekrutacyjna

Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii
w wysokości:

studia I i II stopnia: 150 zł
studia podyplomowe: 80 zł
(Wydział Instrumentalny i Wokalno-Aktorski)

Bank PeKaO S.A.
nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

Tytuł przelewu powinien zawierać:
„opłata rekrutacyjna” + imię i nazwisko kandydata + formę studiów (pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia lub studia podyplomowe).

przykład: opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski, studia pierwszego stopnia

Uwaga: Opłata jest odnotowywana w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów
po jej zaksięgowaniu. Może to potrwać kilka dni.

Pliki do pobrania

Warunki i tryby rekrutacji na studia I i II stopnia 2019/2020 pdf

Warunki i tryby rekrutacji na studia I i II stopnia 2020/2021 pdf

Warunki i tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 pdf

 

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki pdf

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Wokalistyki pdf

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu pdf

UWAGA: Rekrutacja na Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu odbędzie się w 2020 roku
Podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej pdf

REKRUTACJA
KROK 
PO KROKU
I i II stopień studiów pobierz instrukcję PDF