NOWY INFORMATOR!!!

rekrutacja on-line

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii
w wysokości:

studia I i II stopnia: 150 zł
studia podyplomowe: 80 zł
(Wydział Instrumentalny i Wokalno-Aktorski)

Bank PeKaO S.A.
nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

Tytuł przelewu powinien zawierać:
„opłata rekrutacyjna” + imię i nazwisko kandydata + formę studiów (pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia lub studia podyplomowe).

przykład: opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski, studia pierwszego stopnia

Uwaga: Opłata jest odnotowywana w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów po jej zaksięgowaniu. Może to potrwać kilka dni.

Pliki do pobrania

NOWE Warunki i tryby rekrutacji na studia I i II stopnia 2020/2021 w AMFN PDF

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMFN PDF

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe w AMFN PDF