REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

UWAGA!
Wymagania dotyczące zawartości teczki Kandydata podczas rekrutacji uzupełniającej różnią się nieco od tych, które obowiązywały w czerwcu.

Zapoznaj się koniecznie z instrukcją krok po kroku TUTAJ

oraz z zawartością Pakietu Kandydata TUTAJ

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii
w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora:

studia I i II stopnia: 150 zł
studia doktoranckie: 100 zł
studia podyplomowe: 80 zł
(Wydział Instrumentalny i Wokalno-Aktorski)

Bank PeKaO S.A.
nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

Tytuł przelewu powinien zawierać:
„opłata rekrutacyjna” + imię i nazwisko kandydata + formę studiów (pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia lub studia podyplomowe).

Uwaga: Opłata jest odnotowywana w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów
po jej zaksięgowaniu. Może to potrwać kilka dni.

Pliki do pobrania

Warunki i tryby rekrutacji na studia I i II stopnia pdf

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018-2019 pdf

 

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu doc

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Wokalistyki doc

Podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki doc

Podanie o przyjęcie na Studium Muzyki Dawnedoc

Podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie w dyscyplinie Instrumentalistyka doc