Dział Nauczania

 

 Olga Smuk

Wydział Wokalno-Aktorski

dn.w3@amfn.pl

Wydział Instrumentalny I st,

dn.w2.1@amfn.pl

tel 321 05 82 w.28

tel 321 15 25

 

Małgorzata Kempińska

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

dn.w1@amfn.pl

Wydział Instrumentalny II st.

dn.w2.2@amfn.pl

tel 321 05 82 w.28

tel 321 15 25

 

Agata Piętka

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

dn.w4@amfn.pl

Studia Podyplomowe

dn.podyplomowe@amfn.pl

Szkoła Doktorska

dn.doktoranci@amfn.pl

tel 321 05 82 w. 28

tel 321 15 25

 

Lucyna Woźniak

dn.administracja@amfn.pl

tel. 52 321 05 82  w.45

Emilia Świeżek-Sowińska

ts@amfn.pl

tel. 52 321 05 82  w.45