Rekrutacja  on - line

  • Osoby, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów I i II stopnia prosimy o przesłanie pocztą do 31 sierpnia 2017 roku DEKLARACJI o podjęciu studiów oraz OŚWIADCZENIA o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 

  • Rekrutacja drugiego naboru na rok akademicki 2017/2018!

Prosimy o dokonanie REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ oraz przesłanie WYMAGANYCH DOKUMENTÓW do dnia 6 września 2017
System zostanie uruchomiony 20 lipca.

SERWIS REKRUTACYJNY – TUTAJ

 

Komisja rekrutacyjna:

Sala 10, ul. Słowackiego 7
tel. 52 321 05 82, wewn. 45
e-mail: rekrutacja.pomoc@amuz.bydgoszcz.pl