Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie korzystania z instrumentów z dnia 6 września 2022 roku:   Pobierz

Wypożyczenia

  1. WZÓR UMOWY NAJMU INSTRUMENTU  Pobierz
  2. DRUK ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH- WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY KAŻDEGO PORĘCZYCIELA   Pobierz
  3. DRUK OŚWIADCZENIA RODO – WYPEŁNIA NAJEMCA ORAZ KAŻDY PORĘCZYCIEL   Pobierz
  4. NR KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONAĆ OPŁATY ZA NAJEM INSTRUMENTU:

Bank PeKaO S.A. II Oddział Bydgoszcz

38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

Użyczenia

  1. WZÓR UMOWY UŻYCZENIA  Pobierz
  2. DRUK ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH- WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY KAŻDEGO PORĘCZYCIELA  Pobierz
  3. DRUK OŚWIADCZENIA RODO – WYPEŁNIA NAJEMCA ORAZ KAŻDY PORĘCZYCIEL   Pobierz

Projekty/Przedmiot

  1. DRUK PODANIA NA INSTRUMENTY Pobierz
  2. DRUK PODANIA NA SPRZĘT DLA REŻYSERII DŹWIĘKU  Pobierz

 

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Anna Malach specjalista ds. administracji

tel. 52 321 05 82 wew.42

tel. 515 856 104

dg.administracja@amfn.pl

https://ftp.scala-sbt.org/ Pragmatic Play https://rumblr.zedge.net/ game slot slot Pragmatic game slot gacor slot pulsa