https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie korzystania z instrumentów z dnia 28 sierpnia 2023 roku:   Pobierz

Wypożyczenia

  1. WZÓR UMOWY NAJMU INSTRUMENTU  Pobierz
  2. DRUK ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH- WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY KAŻDEGO PORĘCZYCIELA   Pobierz
  3. DRUK OŚWIADCZENIA RODO – WYPEŁNIA NAJEMCA ORAZ KAŻDY PORĘCZYCIEL   Pobierz
  4. NR KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONAĆ OPŁATY ZA NAJEM INSTRUMENTU JEST DOSTĘPNY W SYSTEMIE USOS PO ZALOGOWANIU

 

Użyczenia

  1. WZÓR UMOWY UŻYCZENIA  Pobierz
  2. DRUK ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH- WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY KAŻDEGO PORĘCZYCIELA  Pobierz
  3. DRUK OŚWIADCZENIA RODO – WYPEŁNIA NAJEMCA ORAZ KAŻDY PORĘCZYCIEL   Pobierz

Projekty/Przedmiot

  1. DRUK PODANIA NA INSTRUMENTY Pobierz
  2. DRUK PODANIA NA SPRZĘT DLA REŻYSERII DŹWIĘKU  Pobierz

 

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Anna Malach specjalista ds. administracji

tel. 52 321 05 82 wew.42

tel. 515 856 104

dg.administracja@amfn.pl

slot 88