Biuro karier

Działalność Biura Karier

13 września 2012 roku w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zostało powołane Biuro Karier.

Zadaniem Biura jest pomoc studentom i absolwentom naszej uczelni w zaistnieniu na rynku pracy przede wszystkim poprzez kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz bieżącą prezentację ofert pracy. W tym celu zamieściliśmy na stronie spis profesjonalnych pracodawców zainteresowanych absolwentami naszej uczelni, a także bazę danych informującą o polskich i międzynarodowych konkursach, przesłuchaniach, kursach, festiwalach itp. Planujemy też organizację szkoleń i warsztatów dotyczących między innymi szeroko pojętej autoprezentacji, kształtowania wizerunku, negocjacji i innych. Umożliwimy najzdolniejszym studentom i absolwentom zamieszczenie na stronie Biura Karier ofert kierowanych do pracodawców, zawierających biogramy, zdjęcia, repertuar i próbki nagrań.