Ogólnopolskie badanie losów absolwentów uczelni artystycznych

Szanowni Absolwenci,
Od 2016 roku nasza uczelnia bierze udział w Ogólnopolskim badaniu losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych w ramach zawartego porozumienia uczelni artystycznych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt obejmuje 15 uczelni artystycznych. Koordynatorem systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także poznanie opinii na temat możliwości doskonalenia kształcenia, rozpoznanie sytuacji zawodowej i artystycznej absolwentów.
Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić deklarację zgody na badanie, aby po roku od ukończenia studiów otrzymać drogą elektroniczną ankietę (badanie powtórzone jest po 3 i 5 latach od ukończenia studiów). W tym roku badanie skierowane jest do absolwentów studiów magisterskich kończących studia w 2013, 2015 i 2017 roku.
Ankieta jest całkowicie poufna, a jej wyniki będą wykorzystywane tylko do opracowań zbiorowych.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, udostępnionymi w formie raportów:

Wyniki badań

Formularz zgody na udział w badaniu deklaracja