https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

 

Dnia 03 czerwca 2019 roku Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu pn. AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w osi priorytetowej 3.5.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do przekształcenia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w uczelnię sprawnie zarządzaną, oferującą studentom atrakcyjne programy kształcenia dostosowane do aktualnego rynku pracy, otwartą na otoczenie i nowe światowe trendy oraz zaangażowaną społecznie.

 

Projekt będzie realizowany w okresie 03.06.2019 r. do 30.09.2022 r.

 

Budżet projektu w w/w okresie wyniesie 2 949 023,20 zł w tym dofinansowanie ze strony MNiSW wyniesie 2 860 323,20 zł

 

Dzięki wdrożeniu projektu możliwa stanie się realizacja następujących zadań:

  1. opracowanie nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy (Instrumentalistyka)
  2. zwiększenie udziału e-learningu w kształceniu w Akademii
  3. szkolenia podnoszące kwalifikacje dla studentów
  4. dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów (konkurs grantowy dla studentów AMFN)
  5. szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry zarządzającej i administracyjnej uczelni
  6. modernizacja informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią
  7. Wprowadzenie metodyki Lean Higher Education do uczelni

 

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela Dział Projektów AMFN:

  • 52/ 321 05 82 wew. 36
  • projekty@amuz.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

slot 88