Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

 

Dnia 03 czerwca 2019 roku Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu pn. AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w osi priorytetowej 3.5.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do przekształcenia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w uczelnię sprawnie zarządzaną, oferującą studentom atrakcyjne programy kształcenia dostosowane do aktualnego rynku pracy, otwartą na otoczenie i nowe światowe trendy oraz zaangażowaną społecznie.

 

Projekt będzie realizowany w okresie 03.06.2019 r. do 30.09.2022 r.

 

Budżet projektu w w/w okresie wyniesie 2 949 023,20 zł w tym dofinansowanie ze strony MNiSW wyniesie 2 860 323,20 zł

 

Dzięki wdrożeniu projektu możliwa stanie się realizacja następujących zadań:

  1. opracowanie nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy (Instrumentalistyka)
  2. zwiększenie udziału e-learningu w kształceniu w Akademii
  3. szkolenia podnoszące kwalifikacje dla studentów
  4. dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów (konkurs grantowy dla studentów AMFN)
  5. szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry zarządzającej i administracyjnej uczelni
  6. modernizacja informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią
  7. Wprowadzenie metodyki Lean Higher Education do uczelni

 

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela Dział Projektów AMFN:

  • 52/ 321 05 82 wew. 36
  • projekty@amuz.bydgoszcz.pl