https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Studia podyplomowe

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

 • Studia Podyplomowe – POBIERZ dokument.

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2023/2024

 • Komunikat nr 01/2023 Kierownika Biura Rekrutacji z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie w sprawie terminów rekrutacji na Studia Podyplomowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego na rok akademicki 2023/2024

Rejestracja

Opłata rekrutacyjna

 • Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki, Podyplomowe Studia Wokalistyki – 100 zł
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu – 50 zł.
 • Opłaty rekrutacyjnej należy dokonywać na wygenerowany przez system IRK indywidualny numer konta, widoczny po zalogowaniu do systemu IRK i zapisie na studia (moje konto -> zakładka „Płatności”).

Terminy i forma egzaminów wstępnych

 • Egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki i Podyplomowe Studia Wokalistyki odbędą się w dniach 11-13 września 2023 r. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www Uczelni po zakończeniu rejestracji w systemie IRK.
 • Egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki odbywają się w formie zdalnej (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe – dokument dostępny u góry strony).
 • Egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Wokalistyki odbywają się w formie stacjonarnej (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe).
 • Decyzja ws. przyjęcia na Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu odbywa się na podstawie przesłanej dokumentacji (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe – dokument dostępny u góry strony).

Terminy załączania i dostarczania dokumentów i materiałów oraz ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych i decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe

 • Kandydaci na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki oraz Podyplomowe Studia Wokalistyki winni załączyć w systemie IRK wymagane dokumenty i materiały do 31 sierpnia 2023 r. Spis wymaganych dokumentów i materiałów dostępny jest w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2023/2024 (dostępny u góry strony).
 • Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki po zdaniu egzaminów wstępnych jest dostarczenie do Uczelni do 20 września 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu licencjackiego lub magisterskiego ukończenia kierunku Instrumentalistyka lub kierunku o zbliżonych końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski).
 • Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Wokalistyki jest przedstawienie w dniu egzaminu wstępnego lub dostarczenie do Uczelni do 20 września 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu licencjackiego lub magisterskiego ukończenia kierunku Wokalistyka lub kierunku o zbliżonych końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski).
 • Kandydaci na Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu winni załączyć w systemie IRK oraz dostarczyć do siedziby Uczelni wymagane dokumenty i materiały do 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Spis wymaganych dokumentów i materiałów dostępny jest w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2023/2024 (dostępny u góry strony).
 • Wyniki egzaminów wstępnych ogłoszone będą 13 września 2023 r. na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK (moje konto -> zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Informacja o przyjęciu na Studia Podyplomowe AMFN ogłoszona zostanie do 22 września 2023 r. na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK (moje konto -> zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”).

Wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024

 • wysokość opłat za studia podyplomowe dla obywateli RP:
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 8500 zł / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 5400 zł / rok
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne maksymalna opłata za rok – 2500,00 zł (maksymalna opłata za całe studia 5000,00) – możliwa jest indywidualna kalkulacja i po uznaniu efektów kształcenia obniżenie ceny
  • Podyplomowe Studia Chómistrzostwa i Emisji Głosu – od 5500 zł do 6500 zł . rok (w zależności od liczebności grupy); drugi kierunek PSCHiEG – 2500 zł / rok.
 • wysokość opłat za studia podyplomowe dla cudzoziemców:
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 1950 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 1300 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Wokalistyki (z akompaniatorem) – 1950 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Wokalistyki (bez akompaniatora) – 1300 EUR / rok

 

slot 88