Studia podyplomowe

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

 • Studia Podyplomowe – POBIERZ dokument.

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2022 r.
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub osobiście – do 31 sierpnia 2022 r.  (liczy się data stempla pocztowego; osobiście dokumenty można składać w skrzynce z etykietą „Rekrutacja” koło Sekretariatu w budynku AMFN przy ul. Słowackiego 7))
 • egzaminy wstępne – wrzesień 2022 r. – szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe.
 • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia):
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki – 100 zł
  • Podyplomowe Studia Wokalistyki – 100 zł
  • Podyplomowe Studia – Korektor Fortepianu – 100 zł
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne – 50 zł
 • wysokość opłat za studia podyplomowe dla obywateli RP:
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 7800 zł / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 5000 zł / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 7800 zł / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 5000 zł / rok
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne maksymalna opłata za rok – 2500,00 zł (maksymalna opłata za całe studia 5000,00) – możliwa jest indywidualna kalkulacja i po uznaniu efektów kształcenia obniżenie ceny
 • wysokość opłat za studia podyplomowe dla cudzoziemców:
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 1800 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 1800 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) – 1200 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) – 1200 EUR / rok