Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Studia I stopnia, 3-letnie

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do pracy artystycznej w dziedzinie kompozycji;
 • potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować środkami do ich wyrażania;
 • tworzą muzykę ujętą w formy tradycyjne o różnych obsadach wykonawczych oraz posiadają umiejętność wykonywania utworów fortepianowych w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności twórczej i pedagogicznej;
 • posiadają podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego;
 • są przygotowani do współdziałania z realizatorami własnych kompozycji;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • studenci Kompozycji rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • współpracujemy z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Sound Design

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do pracy artystycznej w zawodzie sound designera;
 • potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować środkami do ich wyrażania;
 • wyróżniają się kreatywnością i zdobytym doświadczeniem w zakresie tworzenia efektów dźwiękowych;
 • posiadają szeroką wiedzę z zakresu kreacji dźwięku, syntezy oraz postprodukcji audio;
 • potrafią pracować w wysoce kreatywnych zespołach;
 • są przygotowani do pracy w branży filmu, gier i innych mediów.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu studyjnego oraz profesjonalnego oprogramowania umożliwiającego realizację ich prac twórczych za pośrednictwem nowej technologii;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

Kierunek: Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Teoria Muzyki

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • posiadają umiejętność słuchowego rozpoznawania i interpretowania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim;
 • posiadają umiejętność wykonywania utworów fortepianowych w stopniu niezbędnym do podejmowania działalności pedagogicznej i naukowej;
 • posiadają podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego;
 • posiadają umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu historii filozofii, estetyki i kultury w interpretowaniu zjawisk z obszaru kultury muzycznej;
 • są przygotowani do pracy redakcyjnej i publicystycznej oraz pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
 • posiadają umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących stylistycznych, estetycznych i kulturowych aspektów muzyki.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają możliwość udziału w pracach dokumentujących życie Pomorza i Kujaw;
 • studenci Teorii Muzyki realizują swoje indywidualne zainteresowania naukowe i publicystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • przyjęci w 2022 roku studenci specjalności Teoria muzyki będą mogli dodatkowo wybrać jedną z dwóch specjalizacji – Dydaktykę teorii muzyki oraz Publicystykę muzyczną. Pozwoli to na poszerzenie możliwości wykorzystania specjalistycznej wiedzy na rynku pracy.

DOBIERZ SPECJALIZACJĘ!

po pierwszym roku studiów określ, czy chcesz rozszerzyć swoje kompetencje:

Dydaktyka teorii muzyki – przygotowanie do kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

Publicystyka muzyczna – przygotowanie do pracy redakcyjnej i publicystycznej.

Kierunek: Reżyseria Dźwięku

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych: w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych. Przygotowanie to w założeniach ma charakter zarówno artystyczny, jak i techniczny – specjalistyczny, związany z warsztatem realizacji dźwięku;
 • potrafią samodzielnie wytworzyć i zrealizować własną koncepcję artystyczną poprzez wykonanie studyjnego nagrania muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej;
 • potrafią ocenić zarejestrowany materiał pod względem artystycznym oraz dokonać zgrania materiału i montażu muzycznego;
 • potrafią zarejestrować dźwięk na planie filmowym, nagrać niezbędne warstwy w systemie postsynchronów oraz dokonać kompilacji, montażu i zgrania dźwięku pełnej warstwy dźwiękowej filmu;
 • potrafią zinterpretować partyturę zarówno pod względem fonograficznym, jak i wykonawczym;
 • potrafią dokonać oceny artystycznej wykonania.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • prowadzimy kierunek Reżyseria Dźwięku jako jedna z dwóch uczelni artystycznych w Polsce;
 • nasi studenci odbywają praktyki na profesjonalnych planach filmowych;
 • prowadzimy ścisłą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi;
 • nasi studenci dokonują nagrań w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej, uznawanej za jedną z najlepszych pod względem akustycznym w Europie oraz odbywają zajęcia specjalistyczne w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, jak również w oddziale regionalnym Telewizji Polskiej;
 • bliska współpraca ze specjalnością Kompozycja umożliwia nabywanie doświadczeń z zakresu realizacji nagrań twórczości współczesnej;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci Reżyserii Dźwięku realizują swoje zainteresowania artystyczne w ramach Studenckiego Koła Naukowego Reżyserii Dźwięku;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

STUDIA II STOPNIA, 2-LETNIE

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • posiadają umiejętność tworzenia koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;
 • wykazują umiejętność tworzenia utworów o złożonej strukturze i rozbudowanej obsadzie, charakteryzujących się wysokim stopniem zindywidualizowania;
 • są przygotowani do kierowania realizacją własnych kompozycji oraz organizowania i prowadzenia imprez muzycznych;
 • opanowują w stopniu zaawansowanym techniki i technologie kompozytorskie oraz zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają pogłębioną umiejętność korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów dla celów dydaktyczno-pedagogicznych;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalności: Muzyka filmowa i teatralna

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • posiadają umiejętność tworzenia koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;
 • wykazują umiejętność tworzenia utworów o złożonej strukturze i rozbudowanej obsadzie, charakteryzujących się wysokim stopniem zindywidualizowania;
 • są przygotowani do kierowania realizacją własnych kompozycji oraz organizowania i prowadzenia imprez muzycznych;
 • opanowują w stopniu zaawansowanym techniki i technologie kompozytorskie oraz zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają pogłębioną umiejętność korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów dla celów dydaktyczno-pedagogicznych;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Sound Design (NOWOŚĆ!)

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do pracy artystycznej w zawodzie sound designera;
 • potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować środkami do ich wyrażania;
 • wyróżniają się kreatywnością i zdobytym doświadczeniem w zakresie tworzenia efektów dźwiękowych;
 • posiadają szeroką wiedzę z zakresu kreacji dźwięku, syntezy oraz postprodukcji audio;
 • potrafią pracować w wysoce kreatywnych zespołach;
 • są przygotowani do pracy w branży filmu, gier i innych mediów.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętustudyjnego oraz profesjonalnego oprogramowania umożliwiającego realizację ich prac twórczych za pośrednictwem nowej technologii;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają przygotowanie do pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • są przygotowani do pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej;
 • dysponują pogłębioną wiedzą z historii i teorii muzyki;
 • posiadają umiejętność analizy i interpretacji dzieła muzycznego, z wykorzystaniem różnych strategii badawczych;
 • znają w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych ze stylistycznymi, estetycznymi i kulturowymi aspektami muzyki;

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają możliwość udziału w pracach dokumentujących życie muzyczne Pomorza i Kujaw, organizacji wydarzeń naukowych i artystycznych Wydziału oraz odbycia praktyki z dziennikarstwa muzycznego;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci Teorii Muzyki realizują swoje indywidualne zainteresowania naukowe i publicystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN.

Kadra

KOMPOZYCJA

prof. dr hab. Zbigniew Bargielski

prof. dr hab. Hanna Kulenty-Majoor

dr hab. Marcin Kopczyński

dr Aleksandra Brejza

dr Michał Dobrzyński

dr Szymon Godziemba-Trytek

dr Łukasz Godyla

wykł. Marcin Gumiela

mgr Patryk Kusiak (Szkoła Doktorska)

TEORII MUZYKI

prof. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha

prof. dr hab. Anna Nowak

prof. dr hab. Violetta Przech

dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

dr hab. Elżbieta Szczurko

dr hab. Michał Zieliński

dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

dr Marcin Simela

st. wykł. Witold Młóciński

st. wykł. Renato Przech (fortepian)

wykł. Monika Biesaga

wykł. Paweł Pura

wykł. Iwona Skina

mgr Malwina Marciniak (Szkoła Doktorska)

REŻYSERIA DŹWIĘKU

prof. dr hab. Joanna Napieralska

prof. dr hab. Witold Osiński

dr hab. Tomira Rogala

dr Katarzyna Figat

dr Kamil Kęska

as. Dorota Nowocień

as. Joanna Popowicz

wykł. Adam Mart

wykł. Julia Nalepa

SOUND DESIGN

ad. dr Eduardo Patricio

as. Jędrzej Rochecki

MUZYKA FILMOWA I TEATRALNA

dr hab. Piotr Salaber (współpraca)

PROGRAMY STUDIÓW

W roku akademickim 2021/2022.

 


Sprawdź ważne informacje: