Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

  • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2022 r.
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub osobiście – do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego; osobiście dokumenty można składać w skrzynce z etykietą „Rekrutacja” koło Sekretariatu w budynku AMFN przy ul. Słowackiego 7)
  • egzaminy wstępne (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
    • etap I – 19 września 2022 r.
    • etap II  – 20 września 2022 r.
  • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia) – 100 zł.