https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2023/2024

 • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2023 r.
 • do 31 sierpnia 2023 r. – dokonanie opłaty rekrutacyjnej i załączenie wymaganych dokumentów w systemie IRK
 • do 18 września 2023 r. – przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać w Biurze Rekrutacji dokument uprawniający do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej, zgodnie z par 4, ust 1, pkt 1 Warunków i trybu rekrutacji, np.:
  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;
  • studiów II stopnia;
  • potwierdzenie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant;
  • dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • egzaminy wstępne (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
  • etap I – 18 września 2023 r.
  • etap II  – 19 września 2023 r.
 • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia) – 100 zł.
slot 88