Wydział Wokalno-Aktorski

STUDIA I STOPNIA, 4-LETNIE

Kierunek: Wokalistyka, specjalność: Wokalno-aktorska

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają znajomość repertuaru z dziedziny wokalistyki;
 • dysponują umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych;
 • potrafią realizować autorską interpretację utworów;
 • posiadają umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej stylistyki wykonywanych utworów;
 • posiadają umiejętność odczytywania zapisu muzyki XX i XXI wieku;
 • posiadają umiejętność budowania partnerstwa postaci scenicznych;
 • posiadają umiejętność poruszania się w przestrzeni scenicznej;
 • są przygotowani do współpracy z innymi muzykami;
 • są przygotowani do pracy śpiewaka-solisty w teatrach operowych i muzycznych oraz działalności estradowej w zakresie muzyki kantatowo-oratoryjnej i pieśniarskiej;
 • są przygotowani do pracy śpiewaka-solisty w zawodowych zespołach chóralnych, przede wszystkim oper i teatrów muzycznych, posiadają umiejętności realizacji ról drugo- i trzecioplanowych;
 • mogą prowadzić działalność pedagogiczną w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • Wydział stale współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, realizuje spektakle na profesjonalnej scenie (orkiestra, balet, chór);
 • organizujemy Operowe Forum Młodych (scena kameralna Opery Nova) oraz kursy z wybitnymi artystami świata wokalistyki, teatru, opery, teatru muzycznego, choreografii;
 • posiadamy własną salę koncertowo-operową, w ramach którego nasi studenci prezentują dzieła operowe, operetkowe oraz musicale zewnętrznej publiczności;
 • nasi studenci regularnie koncertują z orkiestrą akademicką na scenie Filharmonii Pomorskiej;
 • współpracujemy z Katedrą Muzyki Dawnej Wydziału Instrumentalnego.

STUDIA II STOPNIA, 2-LETNIE

Kierunek: Wokalistyka, specjalność: Wokalno-aktorska

NASI ABSOLWENCI

 • są wszechstronnie przygotowani do pracy solistycznej w teatrach operowych i muzycznych oraz do samodzielnej działalności koncertowej w zakresie muzyki kantatowo – oratoryjnej i pieśniarskiej;
 • przygotowani są do prowadzenia działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • posiadają gruntowną znajomość repertuaru z dziedziny wokalistyki;
 • potrafią analizować i interpretować utwory wokalne o wyższym stopniu trudności;
 • posiadają wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną pozwalającą na realizację własnych koncepcji artystycznych;
 • potrafią samodzielnie wykonywać utwory wokalne na podstawie własnych inwencji twórczych, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi;
 • potrafią współdziałać z innymi artystami w różnego typu zespołach;
 • posiadają umiejętność realizowania przedsięwzięć artystycznych również w integracji z innymi dyscyplinami sztuki;
 • wykazują się umiejętnością doskonałego opanowania warsztatu wokalno-aktorskiego;
 • posiadają umiejętność samodzielnego przygotowania partii operowej, operetkowej, musicalowej i oratoryjnej;
 • mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • Wydział stale współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, realizuje spektakle na profesjonalnej scenie (orkiestra, balet, chór);
 • organizujemy Operowe Forum Młodych (scena kameralna Opery Nova) oraz kursy z wybitnymi artystami świata wokalistyki, teatru, opery, teatru muzycznego, choreografii;
 • posiadamy własną salę koncertowo-operową, w ramach którego nasi studenci prezentują dzieła operowe, operetkowe oraz musicale zewnętrznej publiczności;
 • nasi studenci regularnie koncertują z orkiestrą akademicką na scenie Filharmonii Pomorskiej;
 • współpracujemy z Katedrą Muzyki Dawnej Wydziału Instrumentalnego.

Kadra

Katedra Wokalistyki

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Małgorzata Grela

prof. dr hab. Małgorzata Grela

prof. dr hab. Jacek Greszta

prof. dr hab. Urszula Jankowiak

prof. dr hab. Hanna Michalak

prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk

prof. dr hab. Katarzyna Rymarczyk

prof. dr hab. Adam Zdunikowski

dr hab. Wojciech Dyngosz, prof. uczelni

dr hab. Kamila Kułakowska, prof. uczelni

ad. dr hab. Bartłomiej Tomaka

ad. dr Agnieszka Piass

ad. dr Beata Gramza

ad. dr Anita Urban-Wieczorek

ad. dr Anna Wilk

ad. dr Sławomir Kowalewski

as. mgr Hanna Okońska-Ratajczak

Pianiści – korepetytorzy

 

ad. dr Alicja Tarczykowska

ad. dr Tomasz Gumiela

st. wykł. Dorota Kuczyńska

st. wykł. Olga Wołkowa

st. wykł. Maria Szymanowska

st. wykł. Artur Pilch

wykł. Ewa Leszczyńska

wykł. Barbara Klekotko

wykł. Marek Kamola

wykł. Radosław Zaworski

wykł. Michał Kuzimski

instr. Dorota Demidowicz

instr. Weronika Sobecka

instr. Daniel Rudowski

mgr Michał Biel

• Współpracownicy:

dr Justyna Woś

wykł. Katarzyna Nowaczewska-Manthey

mgr Emilia Biskupska

mgr Jiaoyang Zhang

instr. Paweł Pawłowicz


Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk

prof. dr hab. Witold Szulc

prof. dr hab. Piotr Wajrak

as. mgr Anna Kocent

mgr Anna Konopka

Małgorzata Witkowska

Plany studiów

Sprawdź ważne informacje: