Uczelniana Komisja Wyborcza

Skład Komisji

dr hab. Ryszard Wiesław Bednarek

stud. Paweł Grajnert

dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

mgr Szymon Olszański

dr hab. Bolesław Siarkiewicz

dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak

 

Kalendarium Wyborów Władz Akademii na kadencję 2016/2020 oraz Regulamin Wyborczy dostępne są w zakładce: O uczelni → Wybory

 

Kontakt: wybory@amuz.bydgoszcz.pl