Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  • prof. zw. dr hab. Maria Murawska
  • prof. zw. dr hab. Krzysztof Szydzisz
  • prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki
  • ad. dr Elżbieta Szczurko, prof. nadzw.
  • dr hab. Michał Zieliński, prof. nadzw.
  • ad. dr Magdalena Swatowska,
  • ad. dr Stanisław Miłek
  • ad dr Kamila Kułakowska
  • prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia