Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  • dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska
  • dr Szymon Godziemba-Trytek
  • dr Adam Kośmieja
  • dr hab. Katarzyna Rajs
  • dr hab. Kamila Kułakowska
  • dr hab. Piotr Wajrak
  • prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz
  • dr Magdalena Filipska

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia