• dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

  Autoreferat

 •  

  dr hab. Piotr Salaber

  Autoreferat         Pobierz

 •  

  dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

  Autoreferat         Pobierz

 • dr hab. Waldemar Sutryk

Recenzja  recenzja  prof. dr hab. Lidia  Matynian  Pobierz

Recenzja prof. Zygmunt  Rychert  Pobierz

Recenzja prof. dr Jerzy  Salwarowski   Pobierz

Recenzja recenzja prof. zw. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa   Pobierz

Recenzja prof. zw. dr hab. Waldemar Górski    Pobierz

 

 • dr hab. Monika Wilkiewicz

Recenzja prof. dr hab. Anna Fiebig         Pobierz

Recenzja prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon   Pobierz

Recenzja prof. Benedykt Błoński  Pobierz

Recenzja prof.  dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak Pobierz

Recenzja  dr hab. Dariusz Dyczewski Pobierz

 

 • dr hab. Lech Bałaban

Wniosek

Autoreferat

 • dr hab. Irena Żarnowska-Kuszewska

Autoreferat

Recenzja prof. Bartosz Bryła

Recenzja prof. Bogdan Czapiewski

Recenzja prof. Marek Pijarowski

Recenzja prof. Jerzy Salwarowski

Recenzja prof. Maria Szwajger-Kułakowska

 

 • dr hab. Jarosław Drzewiecki

Autoreferat

Recenzja – prof. A. Faryniarz

Recenzja – prof. A. Jasiński

Recenzja – prof. A. Nanowski

Recenzja – prof. A. Tatarski

Recenzja – prof. M. Korecka-Soszkowska

 • dr hab. Renata Marzec

Autoreferat

Recencja – prof. Z. Łapiński

Recenzja – prof. J. Gembalski

Recenzja – prof. S. Firlej

Recenzja – prof. T. Strahl

Recenzja – prof. Z. Rychert