Zasady składania podań

  • Wszystkie podania z wyjątkiem podań o przydzielenie do składu kameralnego należy składać przez USOS (zakładka do podań).

 

  • Podanie o przydzielenie do danego składu kameralnego należy składać mailowo na adres kameralistyka.w2@amfn.pl w terminie wyznaczonym przez kierownika Katery Kameralistyki Fortepianowej.

 

  • Na fakultety można się zapisywać przez dwa tygodnie od dnia rozpoczęcia każdego semestru. Zapisy polegają na rejestracji na dany przedmiot w systemie USOS (a nie na złożeniu podania).

 

  • Przez 30 dni od dnia rozpoczęcia semestru można rezygnować z dowolnej liczby fakultetów, na które się zapisało w danym semestrze. Po tym terminie możliwa jest rezygnacja tylko z jednego fakultetu.

 

  • Podania o uznanie przedmiotów zewnętrznych (a więc zaliczonych na innych uczelniach lub w toku wcześniejszych studiów) można składać przez 30 dni od dnia rozpoczęcia każdego semestru. Podanie powinno zawierać:
  1. listę przedmiotów, o których przepisanie się wnioskuje, wraz z ilością semestrów, ilością godzin zajęć w semestrze oraz oceną,      (np: Harmonia, 2 semestry, 15h/semestr, 1. semestr ZAL, 2. semestr 20 pkt);
  2. skan suplementu do dyplomu (lub karty przebiegu studiów) zawierający przedmioty realizowane w trakcie studiów;
  3. w przypadku przedmiotów realizowanych poza AMFN sylabusy (skany lub linki) przedmiotów, zawierające w szczególności efekty uczenia się, liczbę godzin przedmiotu oraz treści przedmiotu.

Uwaga!!! Informacje opisane w punkcie „a” należy wpisać w okienku dialogowym, a nie załączać jako zeskanowany dokument!

  • Podania o indywidualny przebieg studiów można składać przez dwa pierwsze tygodnie każdego semestru. Przypominam, że warunki udzielania IPS określone są w §4 Regulaminu studiów. Proszę o merytoryczne uzasadnianie podań. Od semestru letniego 2020/2021 nie obowiązuje wcześniejszy załącznik do podania o IPS.