Koło Artystyczno-Naukowe Wokalistów

Jest to przestrzeń artystyczna, w której studenci urealniają potrzebę czynnego udziału w życiu uczelni. Dzięki temu mają możliwość angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz imprezy artystyczne zarówno wydziału jak i całej Akademii. Ponadto realizowane przez Koło projekty dają możliwość samorozwoju, poznania środowiska, a także sprawdzenia swoich sił na wielu rozmaitych płaszczyznach organizacyjno-artystycznych. Celem Koła jest kreowanie możliwości rozwojowych w zawodzie Artysty-śpiewaka oraz pogłębianie wiedzy z zakresu organizacji wydarzeń artystycznych.

https://ftp.scala-sbt.org/ Pragmatic Play https://rumblr.zedge.net/ game slot slot Pragmatic game slot gacor slot pulsa