https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Koło Artystyczno-Naukowe Wokalistów

Jest to przestrzeń artystyczna, w której studenci urealniają potrzebę czynnego udziału w życiu uczelni. Dzięki temu mają możliwość angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz imprezy artystyczne zarówno wydziału jak i całej Akademii. Ponadto realizowane przez Koło projekty dają możliwość samorozwoju, poznania środowiska, a także sprawdzenia swoich sił na wielu rozmaitych płaszczyznach organizacyjno-artystycznych. Celem Koła jest kreowanie możliwości rozwojowych w zawodzie Artysty-śpiewaka oraz pogłębianie wiedzy z zakresu organizacji wydarzeń artystycznych.

slot 88