PROGRAMY STUDIÓW

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Studia I stopnia

  • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Sound design:Sound Design I st   Pobierz
  • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Kompozycja; teoria muzyki; Kierunek: Reżyseria dźwięku: Pobierz

Studia II stopnia:

  • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Kompozycja, Teoria muzyki: Pobierz
  • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Kompozycja, specjalizacja: Muzyka dla multimediów:  Pobierz
  • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Kompozycja, specjalizacja: Muzyka filmowa i teatralna:  Pobierz