Strona wydziału

Ogłoszenia dostępne są na stronie Wydziału:

www.ktmird.amuz.bydgoszcz.pl