https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Kierunki i rodzaje studiów

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK: DYRYGENTURA

SPECJALNOŚĆ:
-Dyrygentura symfoniczno-operowa

Efekty kształcenia: Dyrygentura I st.

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

SPECJALNOŚCI:
-Instrumentalistyka jazzowa
-Wokalistyka jazzowa
-Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Efekty kształcenia:
Instrumentalistyka jazzowa
Wokalistyka jazzowa
Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

SPECJALNOŚĆ:
-Edukacja muzyczna

Specjalizacje:
-Dyrygentura chóralna
-Muzyka kościelna

Efekty kształcenia:
Edukacja muzyczna

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

KIERUNEK: DYRYGENTURA
SPECJALNOŚĆ:
-Dyrygentura symfoniczno-operowa

Efekty kształcenia:
Dyrygentura II st.

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

SPECJALNOŚCI:

-Instrumentalistyka jazzowa
-Wokalistyka jazzowa
-Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Efekty kształcenia:
Instrumentalistkyka jazzowayka jazzowa
Wokalistyka jazzowa
Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

SPECJALNOŚCI
-Edukacja muzyczna
-Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
-Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
-Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej (wygasająca)

SPECJALIZACJE:
-Edukacja w szkolnictwie artystycznym
-Muzyka w teatrze
-Prowadzenie orkiestr dętych

Efekty kształcenia:
Edukacja muzyczna
Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych