Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu

Zasady rekrutacji tutaj
Efekty kształcenia PDF
Plan studiów – specjalność Emisja Głosu, obowiązujący od 2021 roku PDF
Plan studiów – specjalność Dyrygentura Chóralna, obowiązujący od 2021 roku PDF

Plan kursu dokształcającego – specjalność Emisja Głosu, obowiązujący od 2021 roku PDF
Plan kursu dokształcającego – specjalność Dyrygentura Chóralna, obowiązujący od 2021 roku PDF

Plan studiów – specjalność Dyrygentura chóralna PDF
Plan studiów – specjalność Emisja głosu PDF
Podanie tutaj
Sylabus Sylabus ZIP
godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 800- 1500
tel. 52/ 321 15 25, 321 05 82 wew. 28