Podyplomowe Studia INSTRUMENTALISTYKI

Podyplomowe Studia WOKALISTYKI

Podyplomowe Studia CHÓRMISTRZOSTWA I EMISJI GŁOSU

 

OPŁATA REKRUTACYJNA
Kandydaci zobowiązani są do wniesienia na konto Akademii opłaty rekrutacyjnej w wysokości:

Studia Podyplomowe Instrumentalistyki: 80 zł

Studia Podyplomowe Wokalistyki: 80 zł

Studia Podyplomowe Chórmistrzostwa i Emisji Głosu: brak opłaty

 

Bank PeKaO S.A.

nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

 

Tytuł przelewu powinien zawierać:

1. tytuł “opłata rekrutacyjna”;

2. imię i nazwisko Kandydata;

3. formę studiów (studia podyplomowe).

przykład: opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski, studia podyplomowe