Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Kierownik katedry: dr hab. Bartłomiej Wezner, prof. ucz.

 

Członkowie Katedry:

dr hab. Bartłomiej Wezner, prof. ucz.
dr hab. Joanna Czapińska, prof. ucz.
dr hab. Radosław Kurek, prof. ucz.
dr hab. Marcin Sikorski, prof. ucz.
dr hab. Magdalena Swatowska, prof. ucz.
dr hab. Grzegorz Mania, prof. ucz.
wykł. dr Rafał Błaszczyk
wykł. dr Agnieszka Kozło
st. wykł. Maria Kukier-Turkiewicz
wykł. Katarzyna Nowaczewska-Manthey
wykł. Kaja Papierska
wykł. Viola Łukaszewska
wykł. Jennifer Schroeder
wykł. Rafał Dobrzyński
instr. Emilia Biskupska

Współpracownicy Katedry Kameralistyki Fortepianowej:
ad. dr Alicja Tarczykowska
instr. Magdalena Holec
instr. Weronika Sobecka
mgr Bogusz Lewandowski
mgr Tomas Quevedo
mgr Adam Kałduński
mgr Aleksandra Szamocka

 

Katedra Kameralistyki Fortepianowej ma za zadanie przygotować pianistów do artystycznego wykonawstwa muzyki kameralnej w jej najróżniejszych przejawach. Zakład ten, w odróżnieniu od ukierunkowanego na grę solistyczną profilu nauczania w Katedrze Fortepianu, koncentruje się na wykształceniu dodatkowych umiejętności, obejmujących m.in. współpracę z innymi instrumentalistami lub wokalistami, grę w duecie i większych formacjach kameralnych (trio, kwartet itd.), realizację partii fortepianu w muzyce symfonicznej i scenicznej (opera, balet), a także pozyskaniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia korepetycji ze śpiewakami operowymi (tzw. coaching) poprzez pogłębienie znajomości literatury pieśniarskiej – jej stylistyki i ekspresji, elementów aktorstwa, umiejętności autoprezentacji. Oprócz nadzorowania procesu dydaktycznego Katedra Kameralistyki Fortepianowej organizuje także kursy mistrzowskie, warsztaty oraz koncerty muzyki kameralnej.