Zakład Kameralistyki Fortepianowej

Kierownik zakładu:

ad. dr Bartłomiej Wezner

 

Zakład Kameralistyki Fortepianowej ma za zadanie przygotować pianistów do artystycznego wykonawstwa muzyki kameralnej w jej najróżniejszych przejawach. Zakład ten, w odróżnieniu od ukierunkowanego na grę solistyczną profilu nauczania w Katedrze Fortepianu, koncentruje się na wykształceniu dodatkowych umiejętności, obejmujących m.in. współpracę z innymi instrumentalistami lub wokalistami, grę w duecie i większych formacjach kameralnych (trio, kwartet itd.), realizację partii fortepianu w muzyce symfonicznej i scenicznej (opera, balet), a także pozyskaniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia korepetycji ze śpiewakami operowymi (tzw. coaching) poprzez pogłębienie znajomości literatury pieśniarskiej – jej stylistyki i ekspresji, elementów aktorstwa, umiejętności autoprezentacji. Oprócz nadzorowania procesu dydaktycznego Zakład Kameralistyki Fortepianowej organizuje także kursy mistrzowskie, warsztaty oraz koncerty muzyki kameralnej.

Pracownicy Zakładu Kameralistyki Fortepianowej:

dr hab. Joanna Czapińska-Wróblewska, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Swatowska, prof. ucz.

ad. dr Bartłomiej Wezner

ad. dr Radosław Kurek

as. dr Adam Kośmieja

st. wykł. Maria Kukier-Turkiewicz

wykł. Anna Jurgawka

wykł. Katarzyna Nowaczewska-Manthey

instr. Kaja Papierska

instr. Rafał Błaszczyk

Współpracownicy Zakładu Kameralistyki Fortepianowej:

Marta Cyprys-Polek

Ewelina Dudzik