Katedra Skrzypiec

Kierownik katedry: dr hab. Jan Romanowski, prof. ucz.

Członkowie katedry:

prof. Paweł Radziński
prof. Marcin Baranowski
dr hab. Katarzyna Bąkowska, prof. ucz.
dr hab. Avadij Brodski, prof. ucz.
dr hab. Bolesław Siarkiewicz, prof. ucz.
dr hab. Jan Romanowski, prof. ucz.
ad. dr Michał Szałach
ad. dr Mariusz Patyra
wykł. dr Aldona Cisewska
instr. Monika Skruszewicz
mgr Katarzyna Gluza