Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

Kierownik Katedry: prof. Grzegorz Jurczyk

 

Członkowie Katedry:

Flet:
prof. Jadwiga Kotnowska
prof. Andrzej Łęgowski
as. Agnieszka Bartoszewicz

Obój:
prof. Krzysztof Wroniszewski

Klarnet:
ad. dr Zenon Kitowski
ad. dr Przemysław Buczek

mgr Konrad Nowakowski

Waltornia:
wykł. Wojciech Bryliński

Fagot:
prof. Grzegorz Dąbrowski

Trąbka:
prof. Roman Gryń
ad. dr Tomasz Gluska

Puzon:
wykł. Paweł Kalicki

Tuba:

mgr Kazimierz Kmieć

Perkusja:
prof. Grzegorz Jurczyk
instr. Bartosz Bielak
mgr Waldemar Franczyk

Saksofon:
ad. dr Włodzimierz Spodymek

Akordeon

prof. Jerzy Kaszuba
dr hab. Stanisław Miłek, prof. ucz.

 

Katedra jest organizatorem procesu dydaktycznego dla największej liczby specjalności Wydziału Instrumentalnego. Oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych dla czterech specjalności w grupie instrumentów dętych drewnianych (flet, obój, klarnet, fagot) oraz dla czterech – w grupie instrumentów dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon, tuba). W klasie perkusji zajęcia obejmują naukę gry na wszystkich ważniejszych instrumentach perkusyjnych orkiestry symfonicznej.
Profile kształcenia obejmują przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w wielu specjalizacjach: solisty,kameralisty oraz muzyka orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Istnieje również możliwość uzyskania wykształcenia pedagogicznego niezbędnego do podjęcia pracy nauczyciela. Programy nauczania są konstruowane w taki sposób, by zapewnić dużą wszechstronność zarówno w zakresie wiedzy, jak też umiejętności gry na wybranym instrumencie. Oprócz przedmiotów o charakterze ogólnomuzycznym prowadzone są przedmioty specjalistyczne: metodyka, literatura przedmiotu głównego, zespoły kameralne i studia orkiestrowe.
Studenci katedry biorą czynny udział w wielu projektach artystycznych, zarówno na poziomie wydziału, jak i przy realizacji projektów międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.
Niezwykle cenne dla procesu dydaktycznego są organizowane każdego roku warsztaty specjalistyczne obejmujące m.in. współczesną literaturę każdego z instrumentów, problematykę właściwego przygotowania stroików, nowe tendecje w konstruowaniu ustników instrumentów blaszanych. Katedra dąży do zapewnienia studentom instrumentów jak najwyższej jakości oraz współpracuje z Biblioteką Główną uczelni dla uzyskania niezbędnych nut i książek.
Studenci katedry są laureatami konkursów krajowych i zagranicznych.