Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Kameralistyki

Kierownik Katedry:

prof. Grzegorz Jurczyk

Katedra jest organizatorem procesu dydaktycznego dla największej liczby specjalności Wydziału Instrumentalnego. Oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych dla czterech specjalności w grupie instrumentów dętych drewnianych (flet, obój, klarnet, fagot) oraz dla czterech – w grupie instrumentów dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon, tuba). W klasie perkusji zajęcia obejmują naukę gry na wszystkich ważniejszych instrumentach perkusyjnych orkiestry symfonicznej.
Profile kształcenia obejmują przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w wielu specjalizacjach: solisty,kameralisty oraz muzyka orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Istnieje również możliwość uzyskania wykształcenia pedagogicznego niezbędnego do podjęcia pracy nauczyciela. Programy nauczania są konstruowane w taki sposób, by zapewnić dużą wszechstronność zarówno w zakresie wiedzy, jak też umiejętności gry na wybranym instrumencie. Oprócz przedmiotów o charakterze ogólnomuzycznym prowadzone są przedmioty specjalistyczne: metodyka, literatura przedmiotu głównego, zespoły kameralne i studia orkiestrowe.
Studenci katedry biorą czynny udział w wielu projektach artystycznych, zarówno na poziomie wydziału, jak i przy realizacji projektów międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.
Niezwykle cenne dla procesu dydaktycznego są organizowane każdego roku warsztaty specjalistyczne obejmujące m.in. współczesną literaturę każdego z instrumentów, problematykę właściwego przygotowania stroików, nowe tendecje w konstruowaniu ustników instrumentów blaszanych. Katedra dąży do zapewnienia studentom instrumentów jak najwyższej jakości oraz współpracuje z Biblioteką Główną uczelni dla uzyskania niezbędnych nut i książek.
Studenci katedry są laureatami konkursów krajowych i zagranicznych.

 

Pracownicy Katedry:

 

Flet:
prof. Jadwiga Kotnowska
prof. Andrzej Łęgowski

Obój:
dr hab. Krzysztof Wroniszewski, prof. ucz.

Klarnet:
ad. dr Zenon Kitowski

ad. dr Przemysław Buczek

Waltornia:
wykł. Wojciech Bryliński

Fagot:
dr hab. Grzegorz Dąbrowski, prof. ucz.

Trąbka:
prof. Roman Gryń
ad. dr Tomasz Gluska

Puzon:
wykł. Paweł Kalicki

Perkusja:
prof. Grzegorz Jurczyk

Saksofon:
ad. dr Włodzimierz Spodymek

 

Współpracownicy Katedry:

 

Flet

mgr Agnieszka Bartoszewicz

Klarnet:
mgr Andrzej Dudziński

Tuba:
mgr Kazimierz Kmieć

Perkusja:
mgr Waldemar Franczyk